Kim Howells: 'Neb yn deall Miliband a'i blaid'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Kim Howells yn Aelod Seneddol Llafur ym Mhontypridd

Mae cyn weinidog Llafur o Gymru wedi dweud nad oes unrhyw un yn deall gair y mae arweinydd y blaid, Ed Miliband yn ei ddweud.

Dywedodd Kim Howells, oedd yn AS Llafur ym Mhontypridd ei fod wedi cael digon o glywed Mr Miliband a'i dim yn siarad mewn "iaith rheolwyr".

Yn siarad ar BBC Radio Wales, dywedodd Mr Howells bod angen i Mr Miliband ddeall ei etholwyr yn well.

Mae'r blaid wedi dweud mai Llafur yw'r unig "ddewis cynyddol" o'i gymharu â'r Ceidwadwyr.

'Iaith rheolwyr'

Yn siarad fore Sul, dywedodd bod angen i Mr Miliband ddefnyddio iaith glir er mwyn egluro ei bolisïau yn well.

"Beth sydd angen iddo wneud yw dod i fyny hefo polisïau mewn iaith y gall pobl ddeall," meddai.

"Dydw i ddim yn deall unrhyw beth y maen nhw'n ei ddweud. Dyma'r math ofnadwy o iaith rheolwyr does neb yn ei ddeall.

"Dydw i ddim yn 'nabod unrhyw un ym Mhontypridd sy'n deall beth mae'r fainc flaen yn ei ddweud am unrhyw beth."

Ychwanegodd Mr Howells y byddai'n gwneud daioni i'r "gwleidyddion proffesiynol" sydd heb wneud unrhyw swydd 'arferol' arall.

"Dydyn nhw ddim yn gorfod mynd i lawr i Tesco a siarad hefo pobl arferol rhan fwyaf o'r amser.

"Dylen nhw roi cynnig arni i ddweud y gwir byddai'n beth da iddyn nhw."

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran y blaid Lafur: "Yn syml, dim ond Ed Miliband a llywodraeth Llafur yn y DU fydd yn gweithredu ar yr argyfwng costau byw, yn diddymu'r dreth 'stafell wely, yn rhewi biliau ynni a lleihau trethi i 24 miliwn o bobl.

"Fel y gwnaeth etholiadau Ewropeaidd yr wythnos diwethaf ddangos, yr unig ddewis cynyddol i Geidwadwyr David Cameron yng Nghymru yw Llafur Cymru."

Hefyd gan y BBC