Dau wedi marw a pump wedi eu hanafu mewn gwrthdrawiad

  • Cyhoeddwyd
Heddlu

Mae dau o bobl wedi eu lladd a phump wedi eu cludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad ffordd yn Sir y Fflint.

Roedd chwe beic modur ac un car yn rhan o'r digwyddiad ar yr A5104 rhwng Pontblyddyn a Penyffordd, ger yr Wyddgrug.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r safle am tua 12:55 ddydd Sul, lle daethon nhw o hyd i ddau feiciwr oedd wedi marw.

Cafodd pump arall eu cludo i'r ysbyty mewn hofrennydd neu ambiwlans. Does dim gwybodaeth am eu cyflwr hyd yn hyn.

Dywedodd yr Arolygydd Gareth Jones: "Mae'r heddlu yn parhau i fod ar y safle yn parhau gyda'i hymchwiliadau.

"Mae'r ffordd yn parhau i fod ar gau ar hyn o bryd. Mae traffig yn cael ei ddargyfeirio."