Cyngor yn sicrhau y bydd bysiau ysgol yn rhedeg fel arfer

  • Cyhoeddwyd
Bws Padarn

Bydd gwasanaethau bws i blant ysgol yn rhedeg fel yr arfer fore Llun er i un o brif gwmnïau Gwynedd gau ddydd Gwener, yn ôl y cyngor.

Caeodd cwmni bysiau Padarn, oedd yn rhedeg gwasanaethau o Fangor, Caernarfon, Llanberis ac i Fiwmares, gan golli 84 o swyddi.

Ond dywedodd Cyngor Gwynedd y byddai gwasanaethau ysgol i blant ar ôl gwyliau'r hanner tymor yn parhau fel arfer.

Mae'r awdurdod lleol yn ceisio sicrhau cwmnïau i redeg yr holl wasanaethau sydd wedi eu heffeithio gan gau Padarn.

Y gobaith yw hefyd y bydd gyrwyr Padarn yn dod o hyd i fwy o waith gyda chwmnïau eraill.

Pryder

Daeth y newyddion bod cwmni Padarn i gau ar ôl i ddyn 44 oed a dynes 28 oed gael eu harestio fel rhan o ymchwiliad i honiadau o dwyll.

Roedd pryder y byddai colli'r cwmni yn gadael nifer o gymunedau heb wasanaeth bws.

Ond dywedodd rheolwr trafnidiaeth Cyngor Gwynedd, Dafydd Williams na fyddai unrhyw gymuned heb wasanaeth o gwbl.

Mae'r cyngor wedi cyhoeddi amserlen sydd wedi ei haddasu ond maen nhw wedi dweud na fydd rhai gwasanaethau uniongyrchol o gwmpas Bethesda, Maesgeirchen, Glasinfryn a Gerlan ar gael.

Bydd cwmnïau gwahanol yn darparu'r gwasanaethau sydd wedi eu heffeithio ar Ynys Môn.