Pallial: Dyn 62 oed gerbron llys

  • Cyhoeddwyd

Mae cyn athro gweithgareddau awyr agored yng nghartre' plant Bryn Alyn wedi ymddangos gerbron llys i wynebu cyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen ifanc.

Mae Richard David Vevar, 62 oed o Dan-y-fron, Wrecsam, yn wynebu dau gyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen o dan 16 oed.

Cafodd Mr Vevar ei arestio fel rhan o Ymgyrch Pallial, sy'n ymchwilio i droseddau hanesyddol honedig mewn cartrefi plant yng ngogledd Cymru.

Dywedwyd bod y troseddau honedig wedi digwydd ym Mhont-ddu ger Dolgellau rhwng Ionawr 1986 a Ionawr 1989.

Dywedodd Mr Vevar wrth yr ynadon yn Nolgellau ddydd Llun y byddai'n pledio'n ddieuog i'r cyhuddiadau.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth, ac fe fydd yn ymddangos yn Llys y Goron Caernarfon ar 9 Mehefin.