Dim ymchwilio i ddarllediad Britain First

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y BBC dros 100 o gŵynion am ddarllediad gwleidyddol Britain First.

Mae'r corff sy'n goruchwylio darlledu, Ofcom, wedi penderfynu peidio ymchwilio i gwynion am ddarllediad gwleidyddol plaid Britain First cyn yr etholiadau Ewropeaidd a ddangoswyd ar BBC One Cymru.

Derbyniodd Ofcom 14 o gŵynion am y darllediad o dan y categori "gwahaniaethu ar sail hil/sarhaus".

Pan gafodd y rhaglen ei darlledu fe dderbyniodd y BBC yng Nghymru dros 100 o gwynion.

Ar y pryd dywedodd llefarydd ar ran y BBC: "Mae'n ofynnol i ni roi amser darlledu i'r pleidiau...

"Ond pleidiau gwleidyddol sy'n gyfrifol am gynnwys eu darllediadau a nhw sydd yn talu am eu cynhyrchu.

"Rhaid i ddarllediadau gwleidyddol ddilyn y ddeddf a chanllawiau a rheolau darlledu priodol ond ar wahân i hynny, nid oes gan y darlledwyr unrhyw ddylanwad ar y cynnwys."

Yn eu bwletin misol dywedodd Ofcom eu bod wedi ystyried y cwynion, ond wedi penderfynu nad oedd rheswm i ymchwilio'n llawn iddynt.

Fe wnaeth un aelod o'r Comisiwn Etholiadol ymddiswyddo yn dilyn ffrae am y papur pleidleisio yng Nghymru.

Fe gafodd Britain First ganiatâd i ddefnyddio'r geiriau "Remember Lee Rigby" ar y papur, gyda'r Comisiwn yn cyfadde bod hynny wedi bod yn gamgymeriad.

Lee Rigby oedd y milwr a lofruddiwyd yn Woolwich union flwyddyn cyn diwrnod y bleidlais ar 22 Mai.

Straeon perthnasol