Carwyn Jones o blaid rhestr merched

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Carwyn Jones yw arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud wrth BBC Cymru ei fod o blaid cael rhestr fer merched-yn-unig er mwyn dewis olynydd Ann Clwyd.

Hwn yw tymor olaf Ms Clwyd fel AS Cwm Cynon, ac mae penderfyniad Llafur i atal dynion rhag ceisio am y sedd wedi cael ei feirniadu gan aelodau'r blaid yn lleol.

Wrth ymateb i'r feirniadaeth, dywedodd Mr Jones: "Rydym ni fel plaid wastad yn ceisio gwneud siŵr fod Senedd San Steffan a Senedd Bae Caerdydd ddim wedi cael eu gwneud o bobl o un garfan fach o'r gymdeithas.

"Dyna pam rwy'n meddwl ei fod yn bwysig ein bod yn parhau fel plaid i wneud yr hyn rydym yn ei wneud er mwyn cael gymaint o bobl â phosib o bob math o gefndiroedd i'r ddwy senedd.

"Weithiau mae'n bwysig defnyddio dulliau penodol er mwyn sicrhau bod tegwch yn digwydd."

'Anwybyddu'

Dywedodd Mr Jones hefyd ei fod yn awyddus i geisio osgoi cael gormod o ddynion yn y Cynulliad a'r llywodraeth.

Dywedodd Ann Clwyd nad oedd hi am ddylanwadu ar y sefyllfa, ond ychwanegodd: "Mae hi gwbl i fyny i'r bobl leol yn y blaid i wneud eu penderfyniad eu hunain."

Cafodd Ms Clwyd ei hethol am y tro cyntaf yn 1984, ac ar y pryd hi oedd ond y bedwaredd dynes i gael ei hethol i etholaeth yng Nghymru.

Barn yr ysgrifennydd lleol, Alun Williams, yw y dylai'r person gorau gael ei ddewis ac na ddylid ystyried rhyw y person hwnnw.

"Fe wnaeth ein haelodau wneud hi'n glir i'r Blaid Lafur yn genedlaethol ein bod ni yn erbyn rhestr fer merched yn unig, ond cafodd ein barn ei anwybyddu," meddai.

Ychwanegodd hefyd bod gan yr etholaeth "record falch o gefnogi merched mewn gweithgareddau gwleidyddol" gydag Aelod Seneddol, Aelod Cynulliad a chynghorwyr sy'n ferched ar gyngor Rhondda Cyngor Taf.

Mae aelodau lleol o'r blaid Lafur wedi gofyn am gyfarfod bryd gyda'r blaid yn ganolog er mwyn trafod y mater.