Mam yn ddieuog o drin mab yn greulon

Cyhoeddwyd

Yn Llys y Goron Abertawe mae mam yn ddieuog o gyhuddiad o achosi creulondeb trwy fwydo dim byd ond moron ac uwd i'w mab.

Roedd y fenyw 49 oed o Lambed, nad oes modd ei henwi am resymau cyfreithiol, yn ddieuog o esgeulustod wedi honiadau iddi orfodi'r bachgen i gysgu ar lawr pren a chardfwrdd.

Clywodd y llys nad oedd y bachgen yn fodlon tystio yn erbyn ei fam. Felly doedd yr erlyniad ddim yn gallu cynnig unrhyw dystiolaeth.

"Nid yw'r Goron wedi cynnig unrhyw dystiolaeth," meddai'r Barnwr Huw Davies wrth y diffynnydd.

"Rydych yn rhydd i adael."