Damwain rheilffordd: Dyn yn ddieuog

  • Cyhoeddwyd
Damwain Tren
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y ddamwain rhwng y trên a thractor a threlar ar groesffordd fferm ger Y Trallwng fis Gorffennaf y llynedd

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug mae dyn wedi ei gael yn ddieuog o achosi damwain wedi gwrthdrawiad rhwng trên a thractor.

Fe ddigwyddodd y ddamwain ar groesffordd fferm ger Plas Buttington, i'r gogledd o'r Trallwng, ar 16 Gorffennaf, 2013.

Roedd gyrrwr y tractor, Ifan Gwyn Evans, 28, o Lanfyllin, a'i gyd ddiffynnydd, John Elwyn Roberts, 74, o'r Trallwng, wedi gwadu eu bod wedi peryglu bywydau teithwyr trwy yrru tractor a threlar ar draws y rheilffordd heb ganiatâd.

Clywodd y llys nad oedd gan yr erlyniad dystiolaeth yn erbyn Mr Evans.

Bydd achos llys Mr Roberts yn cychwyn ym mis Rhagfyr.

Roedd tua 90 o deithwyr ar y trên a chafodd dau eu hanafu.