Teyrnged i feiciwr modur wedi damwain yn Sir y Fflint

  • Cyhoeddwyd
Nigel Davies

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw un o'r ddau feiciwr modur a fu farw mewn damwain ger yr Wyddgrug ddydd Sul.

Roedd Nigel Davies, 48, yn dod o Benyffordd.

Fe ddigwyddodd y ddamwain ar yr A5104 rhwng Penyffordd a Phontblyddyn tua 12:55.

Mae teulu Mr Davies wedi rhoi teyrnged iddo, gan ddweud:

"Mi weithiodd Nigel i Felin Bapur Shotton am 25 mlynedd ac roedd yn ddyn roedd pobl yn ei hoffi a'i barchu.

"Mi fydd yn cael ei golli'n fawr.

"Mae ei deulu a'i ffrindiau yn ofnadwy o drist o golli tad, gŵr a ffrind hyfryd. Roedd Nigel wastad yn gwenu."

Roedd chwe beic modur ac un car yn rhan o'r digwyddiad, a chafodd pump o bobl eraill eu cludo i'r ysbyty am driniaeth ar fân anafiadau.

Mae Heddlu Gogledd Cymru'n cynnal ymchwiliad i achos y ddamwain.