Teyrnged i ail feiciwr fu farw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Stephen James Hill o Widnes oedd yr ail berson i farw yn y gwrthdrawiad

Mae'r heddlu wedi enwi'r ail berson fu farw mewn gwrthdrawiad ym Mhontblyddyn, Sir y Fflint, ddydd Sul.

Rhoddwyd teyrnged i Stephen James Hill o Widnes, gan ei deulu.

Roedd yn un o ddau yrrwr beic modur fu farw yn y digwyddiad.

Fe ddigwyddodd y ddamwain ar yr A5104 rhwng Penyffordd a Phontblyddyn tua 12:55 ar 1 Mehefin.

Ddydd Llun daeth teyrnged i'r gyrrwr arall fu farw - Nigel Davies o Benyffordd.

Dywedodd teulu Mr Hill: "Roedd Steve yn dad balch i Kirsty, Jonathan a Lauren. Roedd yn bartner i Diane ac roedd y ddau'n rhannu cariad at gerddoriaeth.

"Roedd yn frawd i Julie, Peter a Jamie ac yn fab a ffrind gorau i Jimmy a Barbara.

"Roedd yn yrrwr lori penigamp oedd hefyd yn dysgu gyrru ac yn asesu gyrwyr. Roedd hefyd yn gefnogwr pybyr o glwb pêl-droed Lerpwl.

"Roedd yn gwneud ffrindiau lle bynnag yr oedd o ac yn llawn hiwmor a bywyd. Roedd yn gawr addfwyn ac fe fydd colled fawr ar ei ôl."

Anafiadau

Yn y cyfamser mae Heddlu'r Gogledd hefyd wedi cyhoeddi manylion am y pum person gafodd eu cludo i'r ysbyty wedi'r digwyddiad ddydd Sul.

Mae'r fenyw oedd yn gyrru'r car a dau feiciwr modur wedi cael mynd adre o'r ysbyty ar ôl derbyn triniaeth am fan anafiadau.

Mae'r ddau feiciwr modur arall yn dal yn yr ysbyty.

Mae un mewn ysbyty yn Stoke gyda nifer o anafiadau difrifol sy'n cael ei disgrifio fel rhai fydd yn newid ei fywyd, ac mae'r dyn arall yn Ysbyty Maelor Wrecsam gydag anafiadau difrifol.

Parhau mae ymchwiliad yr heddlu i'r digwyddiad.

Straeon perthnasol