Dyfodol ansicr yn wynebu amgueddfa milwrol yng Nghaernarfon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r amgueddfa o fewn muriau castell Caernarfon

Dywed ymddiriedolwyr amgueddfa sy'n olrhain hanes y Ffiwsilwyr Cymreig eu bod yn poeni y bydd yn rhaid cau oherwydd diffyg arian.

Yn ôl yr Ymddiriedolwyr dyw'r amgueddfa yng Nghastell Caernarfon heb dderbyn arian oddi wrth Lywodraeth Cymru ers mis Chwefror.

Maen nhw'n dweud eu bod yn gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn arwyddo cytundeb cyn hir gyda Cadw, y corff sy'n gyfrifol am henebion yng Nghymru.

Dywed Cadw eu bod yn ffyddiog y byddant yn datrys y broblem gyllido cyn hir.

Ddydd Llun ymddangosodd datganiad ar wefan yr amgueddfa yn dweud eu bod wedi penderfynu cau'r safle dros dro, nes bod y sefyllfa ariannol yn cael ei ddatrys.

Arian wrth gefn

Ond nawr mae'r ymddiriedolwyr wedi dweud wrth BBC Cymru y bydd yr amgueddfa yn parhau ar agor ddydd Mawrth, a bod trafodaethau ynglŷn â'r sefyllfa ariannol yn parhau.

Dywedodd y Cadfridog Is-gapten Jonathan Riley, cadeirydd yr amgueddfa, y byddai'r safle yn parhau ar agor am o leiaf wythnos arall

Ond ychwanegodd: "Yn fwy na phythefnos... mae'n anodd dweud. Rydym eisoes yn defnyddio arian wrth gefn."

Dywedodd nad oedd yna anghydfod rhwng yr ymddiriedolwyr a Cadw, a bod cynllun ariannu fydd yn para 10 mlynedd wedi ei gytuno.

Ond mae'n rhaid i'r cytundeb hwnnw dderbyn sêl bendith Llywodraeth Cymru.

Mae'r amgueddfa yn olrhain hanes y Ffiwsilwyr Cymreig, sy'n dyddio nol i gyfnod William III.

Dywedodd llefarydd ar ran Cadw: "Rydym mewn cysylltiad gydag ymddiriedolwyr yr amgueddfa ac rydym yn gobeithio datrys pethau cyn hir. "

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol