'Stondin Sulwyn' i dynnu sylw at Brifwyl Sir Gâr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd Sulwyn Thomas a'i stondin yn ymweld â threfi yn Sir Gaerfyrddin

Rhyw 50 niwrnod sydd i fynd erbyn hyn nes bydd Prifwyl Sir Gaerfyrddin yn dechrau yn Llanelli.

Er mwyn tynnu sylw at y digwyddiad ddechrau mis Awst, mae'r cyflwynydd Sulwyn Thomas yn teithio o amgylch rhai o farchnadoedd y sir fel rhan o daith 'Stondin Sulwyn'.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Eisteddfod: "Bydd cyfle i bobl ddod draw i ddweud helo yn Stondin Sulwyn, i gael clonc ac i glywed mwy am yr Eisteddfod."

Bydd y daith yn cychwyn yn Llandeilo ar ddydd Mawrth, 10 Mehefin, ac yna yn ymweld â marchnad Caerfyrddin ddydd Mercher, a marchnad Llanelli ddydd Iau.

Yn Llanelli fe fydd Mr Thomas yn cyflwyno addurniadau i Gyngor y Dref i'w gosod ar y strydoedd i hyrwyddo ymweliad y Brifwyl.

'Sgwrs a thipyn o hwyl'

Meddai Sulwyn Thomas: "Mae hwn yn gyfle i ni fynd allan i wahanol gymunedau i sôn am yr Eisteddfod, beth fydd ymlaen yn ystod yr wythnos, a cheisio annog pobl i ddod atom i Lanelli ym mis Awst.

"Fe fydd yn hwyl mynd â Stondin Sulwyn ar daith am ychydig ddyddiau, ac rwy'n edrych ymlaen am sgwrs a thipyn o hwyl ar y ffordd wrth i ni grwydro'r sir."

Yr wythnos ddiwetha' fe wnaeth y pwyllgor gwaith lleol gyhoeddi bod y gronfa leol eisoes wedi codi £360,000, mae hynny £40,000 yn fwy na'r targed gwreiddiol.

Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Safle'r Maes Carafanau ar dir Castell Llanelli

Nos Iau bydd cadair a choron yr Eisteddfod yn cael eu cyflwyno i'r pwyllgor gwaith lleol mewn seremoni yng Nghapel Seion, Llanelli.

Angharad Pierce Jones sydd wedi cynllunio'r goron eleni, a gwaith y crefftwr David Hopkins yw'r gadair.

Mae'r goron a'r wobr ariannol yn cael ei chyflwyno gan y cyngor sir. Yr Athro Stuart Cole sy'n cyflwyno'r gadair er cof am ei rieni, tra bod y wobr ariannol yn rhodd gan Huw a Jean Huw Jones, o Rydaman, er cof am eu rhieni.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr ar y Meysydd Gŵyl, Parc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli, o 1-9 Awst eleni.