Carwyn Jones yn cyhoeddi Rhaglen Lywodraethu 2013-14

  • Cyhoeddwyd
Prif Weinidog Cymru Carwyn JonesFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae Carwyn Jones yn cydnabod bod heriau i ddod, gydag adnoddau'n lleihau wrth i'r galw am wasanaethau gynyddu

Dydy pobl Cymru "ddim yn haeddu clywed fod eu gwlad ar waelod y rhestr, dro ar ôl tro", yn ôl Prif Weinidog Cymru.

Wrth gyhoeddi adroddiad cynnydd y Rhaglen Lywodraethu ar gyfer 2013-14, dywedodd Carwyn Jones fod Cymru yn "symud yn ei blaen, er gwaetha'r amseroedd caled".

Mae'r adroddiad yn edrych ar sut mae'r llywodraeth yn perfformio, gan fesur yn erbyn 550 o ymrwymiadau, y rhan fwya' wedi'u gwneud pan gafodd y blaid Lafur ei hethol yn 2011.

Ond mae'r gwrthbleidiau wedi beirniadu'r ddogfen, gan ddweud nad yw'r adroddiad yn mynd i'r afael â'r methiannau ym meysydd addysg ac iechyd.

Mae'r adroddiad yn dweud:

  • Fod dros hanner oedolion Cymru bellach â chymhwyster Safon Uwch neu debyg;
  • Bod Cymru wedi gweld y cynnydd mwya' o ran cleifion sy'n goroesi canser o'r pedair gwlad o fewn y DU;
  • Fod 60.3% o dai cymdeithasol yn cwrdd â safonau Ansawdd Cartrefi Cymru erbyn hyn;
  • Mae'r targed o recriwtio 500 o Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu wedi'i gyflawni;
  • Mae cynllun Twf Swyddi Cymru wedi creu 13,223 o gyfleoedd swyddi.

Dywedodd Mr Jones: "Rydym yn defnyddio'r holl arfau sydd ar gael i ni er mwyn sicrhau adferiad economi Cymru a chreu swyddi.

"Mae ond yn iawn fod gan bobl Cymru ddisgwyliadau uchel o'r gwasanaethau maent yn eu derbyn ac rwy'n cydnabod y bydd rhaid wynebu heriau gwirioneddol wrth i adnoddau grebachu a'r galw am wasanaethau gynyddu.

"Ond mae'r dangosyddion rydyn ni'n eu cyhoeddi heddiw yn dystiolaeth glir bod economi Cymru a gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn symud ymlaen, er gwaetha'r amgylchiadau anodd.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi brwydro dros Gymru yn ystod cyfnod anodd iawn. I'r holl bobl hynny sydd wedi cyfrannu at wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru gallwch fod yn falch iawn o'r hyn y mae'r data'n ei ddangos heddiw."

Mewn ymateb i'r adroddiad, dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, fod y ddogfen yn datgelu record "druenus" y llywodraeth ym maes gwasanaethau cyhoeddus.

Meddai Kirsty Williams, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru: "Dim ond heddiw, fe benderfynodd y Prif Weinidog osgoi cwestiynnau am Gymru'n disgyn ar ei hôl hi mewn tablau addysg rhyngwladol, gan gyfeirio at y ffaith nad oedd disgyblion Cymru'n cael eu dysgu mewn 'siediau' o leia'.

"Mae'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru'n creu penawdau am y rhesymau anghywir. Mae targedau iechyd pwysig yn cael eu methu'n rheolaidd.

"Mae ysbryd y staff yn diodde' am fod y targedau yma'n cael eu methu ac mae cleifion Cymreig yn haeddu cymaint gwell na hyn."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol