Llys: Symud Gareth Wyn Jones i ysbyty seiciatrig

  • Cyhoeddwyd
David Alun LewisFfynhonnell y llun, Heddlu de cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mi gafodd David Alun Lewis ei ddarganfod ar ôl galwad ffôn dienw i'r heddlu

Mae dyn digartref sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio cerddor 45 oed wedi cael ei symud i ysbyty seiciatrig diogelwch uchel.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Gareth Wyn Jones, 28 oed, wedi cael ei gyhuddo o ladd David Lewis a gafodd ei ddarganfod yn farw yn y dŵr ger Stadiwm y Mileniwm.

Roedd Mr Lewis, o Ystrad Mynach ger Caerffili, wedi dioddef anafiadau difrifol i'w ben.

Ymddangos Mr Jones yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Mawrth drwy gyswllt fideo o Ysbyty Ashworth yn Lerpwl, ar ôl cael ei symud yno o Garchar y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Roedd Mr Jones wedi bod yn byw yng Nghanolfan Huggard - hostel i'r digartref yn Nheras Tresilian, Caerdydd - cyn cael ei arestio ym mis Mawrth.

Galwad dienw

Wnaeth o ddim cyflwyno ple ac mi glywodd y llys y byddai asesiad seiciatrig yn cael ei gynnal cyn yr achos ym mis Hydref.

Gwelwyd Mr Lewis yn fyw ddiwethaf ar nos Fercher 19 Mawrth yn cerdded tuag at Afon Taf.

Cafodd Heddlu De Cymru alwad dienw ychydig cyn hanner nos o giosg ffôn yn eu galw i arglawdd yr afon gyferbyn â Stadiwm y Mileniwm.

Gwelodd y swyddogion gorff Mr Lewis yn rhannol dan ddŵr dan bont Heol Penarth - yr oedd wedi dioddef nifer o anafiadau.

Dywedodd ei rieni Hetty a Glyndwr Lewis ar y pryd: "Mae hyn mor drist. Rydyn ni yn caru David gymaint ac fydd ein bywydau ni ddim yr un fath eto.

"Allwn ni ddim credu bod y fath beth wedi ddigwydd i'n mab."