BBC Cymru Fyw

Cytundeb gwerth £20miliwn i dorri coed

Published
image copyrightCyfoeth Naturiol Cymru
image captionMelin Llifo BSW Timber ym Mhontnewydd ar Wy

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi arwyddo cytundeb gyda melin lifio ym Mhontnewydd ar Wy ym Mhowys sy'n werth £20miliwn.

Yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru, bydd BSW Timber yn llifio dros 600,000 metr ciwbig o goed larwydd o stadau coed Llywodraeth Cymru ac ochr ffyrdd, dros gyfnod o 10 mlynedd.

Dywedodd Cyfoeth Naturiol bod y cytundeb yn werth £100miliwn i economi'r wlad.

Yn barod mae gan BSW gytundeb i gyflenwi 700,000 metr ciwbig o goed sbriws dros yr un cyfnod ac mae'r cwmni yn dweud bydd hyn yn eu galluogi i greu swyddi a rhoi mwy o waith i rai sydd yn gweithio gyda nhw'n barod.

Cynllunio i'r dyfodol

Meddai Tony Hackney, prif weithredwr BSW Timber: "Mae'n caniatáu inni gynllunio ar gyfer y dyfodol trwy ganolbwyntio ar anghenion a gofynion y farchnad, gan ein galluogi wedyn i fuddsoddi yn ein melin lifio."

Pwrpas torri'r coed i lawr ydi arafu lledaeniad 'Phytophthora ramorum', sef clefyd sydd wedi heintio mwy na 6 miliwn o goed yng Nghymru.

Ers i'r clefyd gael ei ddarganfod yng Nghymru yn 2010, mae 6,000 hectar a mwy o goedwigoedd wedi eu heintio - sy'n cyfateb i oddeutu 6 miliwn o goed.

Mae disgwyl bydd marchnadoedd newydd i'r llarwydd yn cynnwys defnyddio'r pren yn y diwydiant adeiladu yn cael eu datblygu dros y cyfnod.

Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru eu bod yn y broses o gytuno ar gontractau pellach er mwyn sicrhau cyflenwad da o bren yng Nghymru.

Straeon perthnasol

  • Haint coed ynn mewn tri safle newydd