Gwahodd Ann Clwyd i roi tystiolaeth

  • Cyhoeddwyd
Ann Clwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Aelodau Cynulliad y gwrthbleidiau eisoes wedi ceisio galw ar Ms Clwyd i roi tystiolaeth o'r blaen, ond mae'r awgrym wedi ei wrthod gan y blaid Lafur, sydd â mwyafrif

Mae Aelod Seneddol Cwm Cynon, Ann Clwyd wedi ei gwahodd i roi tystiolaeth i Bwyllgor Iechyd Cynulliad Cymru fis nesa'.

Mae'r AS Llafur wedi bod yn feirniadol o'r ffordd mae'r gwasanaeth iechyd yn cael ei reoli yng Nghymru ers marwolaeth ei gŵr yn Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd fis Hydref 2012.

Fe gafodd ymchwiliad mewnol gan y bwrdd iechyd ei gyhoeddi dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, oedd yn cytuno â nifer o'i chwynion, ond yn gwrthod awgrym fod ei gŵr wedi marw fel "iâr mewn cawell".

Mae Aelodau Cynulliad y gwrthbleidiau wedi ceisio galw ar Ms Clwyd i roi tystiolaeth o'r blaen, ond mae'r awgrym wedi ei wrthod gan y blaid Lafur, sydd â mwyafrif.

Ond fore Mercher, fe gyflwynodd ACau Plaid Cymru, y Democratiaid Rhyddfrydol a'r Cediwadwyr gais newydd mewn dull gwahanol - ac mae'r cais wedi ei dderbyn.

Mae disgwyl i Ms Clwyd roi tystiolaeth ar Orffennaf 10.