Heddlu yn ymchwilio i farwolaeth claf oedrannus

  • Cyhoeddwyd
Prince Charles HospitalFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw'r claf yn Ysbyty Tywysog Charles ddydd Mercher.

Mae'r heddlu yn ymchwilio i farwolaeth dynes oedrannus mewn ysbyty yn y de.

Dywedodd Heddlu De Cymru i'r ddynes 88 oed farw ddydd Mercher yn Ysbyty Tywysog Charles ym Merthyr Tudful.

Fe wnaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf gadarnhau i'r claf ddioddef anaf sydd eto i'w egluro ar ôl digwyddiad wnaeth ddechrau yn Ysbyty Cwm Cynon, Aberpennar.

Mae'r heddlu yn holi pedwar o bobl fel rhan o'u hymchwiliad.

Dywedodd llefarydd ar ran y Bwrdd Iechyd: "Fore Iau (Mai 29), fel rhan o ofal claf arferol nodwyd fod un claf yn Ysbyty Cwm Cynon ag anaf - a bod dim esboniad iddo."

Anafiadau

"Gwnaed trefniadau priodol i symud y claf i Ysbyty Tywysog Charles ym Merthyr. Fel sy'n digwydd mewn achosion o'r fath fe wnaeth y bwrdd iechyd drefnu cyfarfod gydag asiantaethau eraill er mwyn ystyried yr amgylchiadau. Cafodd y cyfarfod ei gynnal y diwrnod canlynol."

Ychwanegodd y llefarydd bod 10 aelod o staff wedi cael eu hatal o'u gwaith dros dro - tra bod yr ymchwiliad yn mynd rhagddo.

Mae'r deg yn gweithio shifft, pump yn y nos a phump y bore canlynol.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu nad oedd cadarnhad fod cysylltiad rhwng anafiadau'r claf a'i marwolaeth.

Mae disgwyl i archwiliad post mortem gael ei gynnal ddydd Iau.