Heddlu yn parhau i ymchwilio i farwolaeth claf oedrannus

Cyhoeddwyd
Ysbyty Cwm Cynon
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y ddynes 88 oed ei darganfod gydag anafiadau difrifol yn Ysbyty Cwm Cynon ddydd Iau diwethaf

Mae heddlu'r de yn parhau i ymchwilio i farwolaeth dynes oedrannus mewn ysbyty yn y de.

Roedd Tegwen Roderick o Abercannaid, Merthyr Tudful yn 88 mlwydd oed.

Dywedodd Heddlu De Cymru ei bod wedi marw ddydd Mercher yn Ysbyty Tywysog Charles ym Merthyr Tudful.

Roedd y ddynes wedi dioddef anaf sydd wedi cael ei ddisgrifio gan yr heddlu fel un "difrifol" yn Ysbyty Cwm Cynnon yn Aberpennar.

Dywedodd yr heddlu bod archwiliad post mortem yn cael ei gynnal yn ystod dydd Iau.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf wedi cadarnhau fod 10 o staff Ysbyty Cwm Cynon wedi cael eu hatal o'u gwaith dros dro tra bod yr ymchwiliad yn parhau.

Yn ôl yr heddlu mae pedwar o bobl wedi cael eu holi fel rhan o'r ymchwiliad.

Dywedodd llefarydd ar ran y Bwrdd i'r claf ddioddef anaf sydd eto i'w egluro ar ôl digwyddiad.

"Fore Iau [Mai 29], fel rhan o ofal claf arferol nodwyd fod un claf yn Ysbyty Cwm Cynon ag anaf - a bod dim esboniad iddo," meddai'r llefarydd.

Anafiadau

"Gwnaed trefniadau priodol i symud y claf i Ysbyty Tywysog Charles ym Merthyr. Fel sy'n digwydd mewn achosion o'r fath fe wnaeth y bwrdd iechyd drefnu cyfarfod gydag asiantaethau eraill er mwyn ystyried yr amgylchiadau. Cafodd y cyfarfod ei gynnal y diwrnod canlynol."

Ychwanegodd y llefarydd bod 10 aelod o staff wedi cael eu hatal o'u gwaith.

Mae'r deg yn weithwyr shifft, pump yn y nos a phump y bore canlynol. Mae'r bwrdd iechyd yn dweud na fydd unrhyw wasanaeth yn cael eu heffeithio yn sgil y ffaith bod staff wedi eu hatal o'u gwaith.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu nad oedd cadarnhad fod cysylltiad rhwng anafiadau'r claf a'i marwolaeth.