Mephedrone: Arestio merch ar ôl i 3 o bobl fynd yn sâl

Cyhoeddwyd

Mae merch 21 oed wedi ei harestio yn Abertawe ar amheuaeth o gyflenwi mephedrone i bobl.

Cafodd y fenyw ei harestio yn ardal Treforys brynhawn Mercher wedi i dri o bobl orfod mynd i'r ysbyty ar ôl cymryd y cyffur.

Mae hi wedi ei rhyddhau ar fechnïaeth tra bod yr heddlu yn parhau i ymchwilio.

Ddydd Mawrth mi rybuddiodd Iechyd Cyhoeddus Cymru bod posibilrwydd i'r cyffur gael ei heintio â bacteria neu ei gymysgu â chemegion eraill allai fod yn beryglus.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd David Butt eu bod nhw'n ymchwilio ar ôl i dri o bobl fynd i'r ysbyty dros y penwythnos. Roedd y tri yn wael iawn ar ôl cymryd y cyffur.

Nid oedd Iechyd Cyhoeddus Cymru'n fodlon rhoi diweddariad ar gyflwr y cleifion.

Mae'n apelio i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu gyda'r heddlu ar y rhif 101 neu Taclo'r Tacle yn ddienw trwy ffonio 0800 555 111.