Ymestyn budd-dal treth cyngor

  • Cyhoeddwyd
Lesley Griffiths

Mi fydd pobl yn parhau i dderbyn cefnogaeth i dalu eu treth cyngor hyd at 2017, yn ôl y Gweinidog Llywodraeth Leol Lesley Griffiths.

Mae hyn yn golygu y bydd yr arian yn dal i gael ei dalu wedi'r etholiad Cynulliad yn 2016.

Fe gafodd y cyfrifoldeb dros fudd-dal treth cyngor ei ddatganoli ddwy flynedd yn ôl, ond gada thoriad yn yr arian i dalu amdano.

Dywedodd gweinidogion Llywodraeth Cymru yn wreiddiol nad oedd arian i dalu am y diffyg o £22m ond fe newidion nhw eu meddwl, ac fe gafodd yr holl arian ei dalu i'r 300,000 o dai oedd gymwys i'w dderbyn.

'Diogelu'

Roedd y budd-dal eisoes wedi cael ei gadarnhau ar gyfer y flwyddyn ariannol hon (2014-15).

Wrth gyhoeddi'r newyddion, dywedodd Ms Griffiths: "Gan fod Llywodraeth Cymru wedi darparu £22 miliwn ychwanegol i ariannu'r fenter yn 2013-14 a 2014-15, mae tua 320,000 o gartrefi wedi cael eu diogelu ledled Cymru.

"Rydw i'n falch o ddweud y bydd yn parhau am ddwy flynedd. Mi fydd hyn yn helpu i leihau effaith y newidiadau i'r system fudd-daliadau yng Nghymru.

"Cymharwch hyn gyda Lloegr lle mae dros ddwy filiwn o gartrefi yn talu mwy o'u bil treth cyngor wedi i'r budd-dal treth cyngor gael ei ddiddymu."