Heddlu yn parhau i ymchwilio i farwolaeth claf oedrannus

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y ddynes 88 oed ei darganfod gydag anafiadau difrifol yn Ysbyty Cwm Cynon ddydd Iau diwethaf

Mae chwe aelod o staff Ysbyty Cwm Cynon wedi cael caniatad i ddychwelyd i'r gwaith ar ôl cael eu gwahardd dros dro, wrth i'r ymchwiliad barhau i farwolaeth claf.

Mae pedwar o bobl yn cynorthwyo'r heddlu ar ôl i Tegwen Roderick farw ddoe.

Ddydd Iau diwethaf fe gafodd ei darganfod yn Ysbyty Cwm Cynon, Aberpennar gydag anafiadau sy'n cael eu disgrifio gan yr heddlu fel rhai difrifol nad oedd posib eu hesbonio.

Roedd Tegwen Roderick o Abercannaid, Merthyr Tudful yn 88 mlwydd oed.

Dywedodd Heddlu De Cymru ei bod wedi marw ddydd Mercher yn Ysbyty Tywysog Charles ym Merthyr Tudful.

Dywedodd llefarydd ar ran y Bwrdd Iechyd i'r claf ddioddef anaf sydd heb ei egluro ar ôl digwyddiad.

"Fore Iau [Mai 29], fel rhan o ofal claf arferol nodwyd fod un claf yn Ysbyty Cwm Cynon ag anaf - a bod dim esboniad iddo," meddai'r llefarydd.

"Gwnaed trefniadau priodol i symud y claf i Ysbyty Tywysog Charles ym Merthyr.

"Fel sy'n digwydd mewn achosion o'r fath fe wnaeth y bwrdd iechyd drefnu cyfarfod gydag asiantaethau eraill er mwyn ystyried yr amgylchiadau. Cafodd y cyfarfod ei gynnal y diwrnod canlynol."

Mae'r deg a gafodd eu hatal o'u gwaith yn wreiddiol yn weithwyr shifft, pump yn y nos a phump y bore canlynol. Mae'r bwrdd iechyd yn dweud nad yw unrhyw wasanaeth yn cael eu heffeithio yn sgil y ffaith bod staff wedi eu hatal o'u gwaith.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu nad oedd cadarnhad fod cysylltiad rhwng anafiadau'r claf a'i marwolaeth.

Straeon perthnasol