£8m i greu canolfan 999 newydd yn Wrecsam

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Delwedd artist o'r ganolfan gwasanaethau brys newydd i Wrecsam

Mae disgwyl i waith datblygu ar ganolfan 999 newydd ddechrau wedi buddsoddiad o £8 miliwn.

Daw'r buddsoddiad ar gyfer y ganolfan Ambiwlans a Tân, fydd yn costio cyfanswm o £15 miliwn, gan Lywodraeth Cymru.

Y bwriad yw adeiladu'r ganolfan yn lle'r hen Orsaf Dân ar Ffordd Bradley yn Wrecsam, a'r Gorsafoedd Ambiwlans yn y Waun a Wrecsam.

Wrth gyhoeddi'r buddsoddiad, dywedodd y gweinidog iechyd, Mark Drakeford y byddai'r ganolfan yn cynnig gwasanaethau mwy effeithiol.

Bydd y ganolfan newydd yn cynnig:

  • Swyddfa diogelwch cymunedol;
  • Gorsaf Dân gyda lle i wyth cerbyd;
  • Tŷ hyfforddi, twr ymarfer a safle hyfforddi gwrthdrawiadau traffig;
  • Gorsaf Ambiwlans, gyda gweithdy, swyddfeydd a chanolfan i staff;
  • Cyfleusterau staff yn cynnwys ystafell orffwys, swyddfeydd ac ystafelloedd cyfarfod a hyfforddi.

'Effeithlon ac effeithiol'

Dywedodd Mark Drakeford y byddai'r ganolfan newydd yn gwella gwasanaethau yn yr ardal.

"Bydd y cynllun yma yn rhoi'r cyfleusterau mwyaf modern sydd ar gael i wasanaethau Tân ac Ambiwlans yn yr ardal," meddai.

"Bydd yn eu galluogi i weithio yn agosach gyda'i gilydd, gan greu gwasanaethau mwy effeithlon ac effeithiol.

"Yn bwysicach, bydd yn galluogi gwell cydweithio pan mae'n dod i ddelio gyda digwyddiadau ac yn gwella amseroedd ymateb."

Dywedodd Prif Weithredwr y Gwasanaeth Ambiwlans yng Nghymru, Elwyn Price-Morris ei fod yn falch bod y llywodraeth wedi gweld y "potensial" yn y cynllun.

"Bydd cynorthwywyr cerbydau yn gweithio i sicrhau bod cerbydau yn lân a lleihau'r risg o heintio, a galluogi i feddygon dreulio mwy o amser gyda chleifion a chynnig gofal gwell ar gyfer yr ardal.

"Rydw i'n hynod falch ein bod ni nawr mewn sefyllfa i symud y cynllun ymlaen gan ei fod yn rhoi'r cyfle gorau i roi cyfleusterau gwell i staff a gwasanaeth well i'r cyhoedd yn yr ardal."