Adroddiad Dafydd Gwynn
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Dim cynllun cudd' bwrdd iechyd medd Cadeirydd newydd

5 Mehefin 2014 Diweddarwyd 22:04 BST

Does yna ddim "cynllun cudd" wrth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr drio gwella'r ddarpariaeth i gleifion yn y gogledd yn ôl cadeirydd newydd y bwrdd, Dr Peter Higson.

Yn ei gyfweliad teledu cyntaf ers dechrau'r swydd saith mis yn ôl, gwadodd bod 'na fwriad i dynnu unrhyw wasanaethau craidd o'r prif ysbytai.

Ond mae'n cyfaddef, yn dilyn adroddiad damniol y llynedd i fethiannau rheoli difrifol ei ragflaenwyr, bod yna waith caled i wneud i adennill hyder y cyhoedd. Adroddiad Dafydd Gwynn.