Carcharu wyth am droseddau cyffuriau

  • Cyhoeddwyd
Gang CyffuriauFfynhonnell y llun, South Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Alban Boka, Altin Boka, Ignis Asllanaj, Blerim Nela, Adam Musson, Eleri Cosslet, Elvis Fikaj, ac Julian Deliu sydd wedi eu carcharu.

Carcharwyd aelodau o gang oedd yn tyfu cyffuriau am rhwng dwy a 10 mlynedd ar ôl i'r heddlu ddod o hyd i 7,500 o blanhigion canabis gwerth tua £3.5 miliwn.

Dedfrydwyd saith o ddynion ac un fenyw yn Llys y Goron Caerdydd.

Plediodd chwech ohonynt yn euog ac fe gafwyd y ddau arall yn euog o gynllwynio i gynhyrchu cyffuriau.

Roedd 130 o swyddogion o dri gwasanaeth heddlu gwahanol wedi cymryd rhan mewn cyrchoedd ar draws de Cymru a gorllewin Lloegr, gan gynnwys rhai yng Nghaerdydd, Casnewydd, Bryste a Chaerfaddon.

Bu'r heddlu yn ymchwilio am ddwy flynedd a hanner.

Planhigion gwerth £3.5miliwn

Yn gyfan gwbl, daeth plismyn o hyd i 7,500 o blanhigion canabis gwerth tua £3.5 miliwn, tua £25,000 mewn arian parod, a char Bentley.

Meddai'r ditectif uwch-arolygydd Dorian Lloyd, o Heddlu De Cymru: "Mae llwyddiant yr ymchwiliad hwn yn ganlyniad uniongyrchol o Heddlu De Cymru yn gweithio gyda'n cymunedau i dargedu troseddwyr o'r fath."