BBC Cymru Fyw

Carcharu wyth am droseddau cyffuriau

Published
image copyrightSouth Wales Police
image captionAlban Boka, Altin Boka, Ignis Asllanaj, Blerim Nela, Adam Musson, Eleri Cosslet, Elvis Fikaj, ac Julian Deliu sydd wedi eu carcharu.

Carcharwyd aelodau o gang oedd yn tyfu cyffuriau am rhwng dwy a 10 mlynedd ar ôl i'r heddlu ddod o hyd i 7,500 o blanhigion canabis gwerth tua £3.5 miliwn.

Dedfrydwyd saith o ddynion ac un fenyw yn Llys y Goron Caerdydd.

Plediodd chwech ohonynt yn euog ac fe gafwyd y ddau arall yn euog o gynllwynio i gynhyrchu cyffuriau.

Roedd 130 o swyddogion o dri gwasanaeth heddlu gwahanol wedi cymryd rhan mewn cyrchoedd ar draws de Cymru a gorllewin Lloegr, gan gynnwys rhai yng Nghaerdydd, Casnewydd, Bryste a Chaerfaddon.

Bu'r heddlu yn ymchwilio am ddwy flynedd a hanner.

Planhigion gwerth £3.5miliwn

Yn gyfan gwbl, daeth plismyn o hyd i 7,500 o blanhigion canabis gwerth tua £3.5 miliwn, tua £25,000 mewn arian parod, a char Bentley.

Meddai'r ditectif uwch-arolygydd Dorian Lloyd, o Heddlu De Cymru: "Mae llwyddiant yr ymchwiliad hwn yn ganlyniad uniongyrchol o Heddlu De Cymru yn gweithio gyda'n cymunedau i dargedu troseddwyr o'r fath."