Y dosbarth ffitrwydd mwyaf yn y byd: Trio torri record

  • Cyhoeddwyd
TrainerFfynhonnell y llun, Thinkstock

Os nad ydych chi eisiau diogi yn eich gwely fore Sul beth am gymryd rhan mewn dosbarth circuits er mwyn trio torri record y byd?

Mi fydd y dosbarth yn digwydd yn Abertawe a'r trefnwyr yn gobeithio y bydd miloedd yn heidio i'r clwb rygbi Sant Helen.

"Mae croeso i bawb i ddod i ymuno gyda ni. Rydyn ni'n gobeithio torri record y byd sef 1,165 o bobl mewn dosbarth yn Awstralia ac wedyn ymddangos yn llyfr nesaf Guinness record y byd," meddai Neil Navarra o'r cwmni Funky Pump Fitness.

Am ddeuddeg y bydd y dosbarth yn cychwyn gyda'r drysau yn agor cyn hynny fel bod cyfle i bawb gofrestru a thalu. Mae'r chwysu yn cael ei wneud ar gyfer elusen yr NSPCC, sef mudiad sydd yn ceisio gwarchod plant bregus.

Dywedodd Julie Richards, sydd yn gweithio i'r elusen y bydd yr arian yn gwneud gwahaniaeth am fod 90% o'u harian yn dod gan gyfraniadau.

"Mi fydd yr arian y byddwn ni yn godi o'r diwrnod yn helpu'r NSPCC i redeg gwasanaethau allweddol a'r llinellau cymorth sydd yn aml yn hanfodol ar gyfer plant a phobl ifanc bregus."

Yn ôl y trefnwyr mi fydd yna ddigon o help ar gael ar gyfer y rheini sydd yn cael trafferthion.

"Mi fydd lluniaeth yn cael ei gynnig er mwyn helpu i gadw egni pobl a hyfforddwyr ffitrwydd i'ch ysgogi chi!"