Pallial: Cyhuddo chwech

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol (NCA)

Mae chwech o ddynion wedi cael eu cyhuddo o droseddau rhyw fel rhan o ymchwiliad Pallial i achosion o gam-drin hanesyddol mewn cartrefi gofal yng ngogledd Cymru.

Fe fydd chwe dyn yn ymddangos yn llys ynadon Yr Wyddgrug yr wythnos nesa' wedi eu cyhuddo o 27 achos o ymosodiadau rhywiol difrifol.

Mae pump o'r dynion wedi eu cyhuddo o 26 achos i gyd. Mae'r chweched dyn yn wynebu un achos o ymosod yn anweddus.

Fe ddigwyddodd yr holl ymosodiadau honedig rhwng 1981 a 1986, ar ddau fachgen o dan 16 oed.

Mae'n debyg bod yr holl ymosodiadau wedi digwydd yn ardal Wrecsam.

Enwau'r chwe dyn yw :-

  • Mark Granger (sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Gary Cooke) yn 63 ac yn dod o Gaerlŷr - 5 cyhuddiad;
  • Roy Norry yn 54 ac o Gei Cona - 6 cyhuddiad;
  • David Lightfoot, 71 o Ellesmere Port, Sir Gaer - 5 cyhuddiad;
  • Edward Huxley, 69 o Maidenhead - 2 gyhuddiad;
  • Keith Stokes, 61 o Farndon, Sir Gaer - 8 cyhuddiad;
  • Mi fydd y chweched dyn - sy'n wynebu un cyhuddiad - yn cael ei enwi wedi iddo ymddangos gerbron y llys ar 12 Mehefin.

Mae tri arall eisoes wedi cael eu cyhuddo fel rhan o ymgyrch Pallial, sydd dan reolaeth yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol (NCA). Mae hyn yn dod a'r cyfanswm sydd wedi eu cyhuddo erbyn hyn i naw.

Cafodd yr ymgyrch ei sefydlu i ymchwilio honiadau o gam-drin plant rhwng chwech ac 19 mewn cartrefi gofal yng ngogledd Cymru rhwng 1953 a 1995.

Straeon perthnasol