Swyddfa Dywydd yn rhybuddio am lifogydd posib

  • Cyhoeddwyd

Mae glaw trwm a llifogydd yn effeithio ar ran fwyaf o'r wlad ac mae rhybudd bod llifogydd yn bosib.

Mae'r Swyddfa Dywydd yn cyhoeddi rhybudd o law trwm ar gyfer pob ardal heblaw Sir Benfro, ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynghori pobl i "fod yn barod" am lifogydd.

Bu cawodydd trwm a mellt a tharanau nos Wener ac mae pryder y gallai mwy o gawodydd bore Sadwrn achosi llifogydd ar y ffyrdd yn ogystal â ffosydd a nentydd bychain.

Y de sy'n debygol o gael ei effeithio yn y bore cyn i'r storm symud tua'r gogledd. Yn ôl y Swyddfa Dywydd fe allai'r glaw mwyaf trwm ddisgyn yn y gogledd-ddwyrain.

Bydd 20mm o law yn disgyn o fewn awr mewn rhai ardaloedd, gydag ambell ardal yn cael 40 mm o fewn dwy neu dair awr, gan achosi llifogydd lleol.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynghori teithwyr i gymryd gofal ychwanegol a chaniatáu mwy o amser ar gyfer y daith oherwydd gallai'r amodau gyrru fod yn beryglus.

Hefyd dylai pobl gadw golwg ar adroddiadau'r tywydd a newyddion lleol am fanylion am unrhyw broblemau yn eu hardal.