Prifysgol yn talu bron i hanner miliwn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Doedd y brifysgol sy'n gorfod talu'r bil ddim yn bodoli yn ystod y cyfnod oedd yn sail ar gyfer y gwyn

Mae prifysgol wedi talu £460,000 i grŵp o ddynion am roi cyflog llai iddyn nhw o'i gymharu â'r hyn roedd menywod ar yr un raddfa dâl yn ei dderbyn.

Roedd 18 o weithwyr wedi ennill achos tribiwnlys cyflogaeth yn erbyn Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant nôl ym mis Ebrill.

Eu dadl oedd bod y gwahaniaeth mewn tâl yng nghytundebau'r dynion yn bodoli oherwydd eu rhyw.

Ar ôl gwadu hyn yn wreiddiol fe wnaeth penaethiaid y brifysgol newid eu meddyliau a chydnabod bod sail i'r hawliad am dâl cyfartal.

Mi fydd y grwp - oedd yn gweithio fel seiri, gofalwyr a phlymwyr - yn derbyn dros £25,000 yr un ar gyfartaledd.

Mewn datganiad, dywedodd y brifysgol: "Mi hoffai Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ategu nad oedd ag unrhyw ran yn y penderfyniadau gafodd eu gwneud gan Brifysgol Fetropolitan Abertawe yn 2007, wnaeth arwain at yr achos hwn.

"Roedd hwn yn achos cymhleth ac rydym yn siomedig iawn fod y brifysgol yma - sydd newydd gael ei huno - nawr yn gorfod delio mewn modd priodol a gofalus gyda chanlyniadau penderfyniadau hanesyddol."

Fe gafodd y brifysgol ei ffurfio ym mis Tachwedd 2010 a daeth Prifysgol Fetropolitan Abertawe yn rhan ohoni yn Awst 2013.

Straeon perthnasol