Ysbyty Gwynedd methu derbyn galwadau

Cyhoeddwyd

Mae problemau gyda llinellau ffôn Ysbyty Gwynedd gyda chontractwyr wedi eu galw er mwyn ceisio eu hadfer.

Fe ddywedodd rheolwyr nos Sadwrn fod staff yn gweithio'n "eithriadol o galed" er mwyn sicrhau bod cleifion yn parhau i dderbyn y gofal angenrheidiol.

Doedd y problemau dal heb gael eu datrys erbyn 18:00 nos Sul.

Dywedodd llefarydd o ran Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr: "Yn dilyn glaw trwm a mellt yn gynharach yn y bore ddydd Sadwrn mae'r ffonau yn Ysbyty Gwynedd wedi methu.

"Rydym wedi bod yn gweithio drwy gydol y dydd i geisio datrys y broblem..."

Dyw'r gwasanaethau meddyg teulu tu allan i oriau heb gael ei effeithio ac mae'n bosib ei ffonio ar 0300 123 5566.

Mi fydd galwadau i Ysbyty Gwynedd yn cael eu hateb gan staff yn Ysbyty Glan Clwyd a bydd "pob ymdrech yn cael ei wneud i ddelio gyda'r ymholiad", yn ôl y bwrdd iechyd.