Anaf difrifol wedi damwain ger y Bont-faen

  • Cyhoeddwyd

Mae beiciwr modur wedi dioddef anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad â char ym Mro Morgannwg.

Fe gafodd yr unigol yn y car anafiadau mân yn dilyn y ddamwain ar ffordd osgoi'r Bont-faen ar yr A48 am 12:30 ddydd Sul.

Dywedodd Heddlu De Cymru y byddai'r ffordd ynghau am gyfnod wrth i swyddogion gynnal ymchwiliad.

Maen nhw'n awyddus i unrhyw un a welodd y digwyddiad gysylltu â nhw ar 101.