Tlodi bwyd: Cymru'n diodde' waethaf

  • Cyhoeddwyd
banciau bwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae canran llawer uwch o boblogaeth Cymru wedi derbyn pecyn bwyd argyfwng na'r Alban

Cymru yw un o'r llefydd sydd wedi diodde' waethaf oherwydd tlodi, yn ôl adroddiad newydd gan elusen Oxfam.

Fe ddywed yr adroddiad - 'Below the Breadline' - bod y defnydd o fanciau bwyd yn anghymesur o uchel yng Nghymru gydag Ymddiriedolaeth Trussell yn dosbarthu tridiau o fwyd argyfwng i 79,000 o bobl Cymru sydd â phoblogaeth o 3 miliwn.

Yn yr Alban, 71,000 o bobl dderbyniodd gyflenwad tebyg, ac mae dros 5 miliwn yn byw yno.

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud bod toriadau i fudd-daliadau a chyflogau isel yng Nghymru yn cyfrannu'n sylweddol at y broblem.

Yn ôl yr adroddiad, sydd wedi ei gynhyrchu ar y cyd gydag Ymddiriedolaeth Trussell a Church Action on Poverty, mae 31% o weithwyr Cymru yn ennill llai na'r 'cyflog byw' ac mae 19% o bobl mewn oed gwaith yn hawlio budd-daliadau.

Ar yr un pryd mae cyfoeth y deg person cyfoethocaf yng Nghymru wedi codi o £874 miliwn dros y flwyddyn ddiwethaf, ac mae amcangyfrif Llywodraeth Cymru dros yr un cyfnod yn dweud y bydd pobl dlotaf Cymru yn colli £900 miliwn mewn budd-daliadau a thoriadau credyd treth.

'Storm berffaith'

Dywedodd Kirsty Davies, pennaeth Oxfam Cymru:

"Mae Cymru wedi ei dal mewn storm berffaith o doriadau budd-dal, cyflogau isel a swyddi anniogel sy'n gyrru mwy a mwy o bobl i ddibynnu ar elusennau i oroesi.

"Dylai hynny fod yn graith ar gydwybod y genedl.

"Nid yw'n sefyllfa waraidd pan mae'r cyfoethocaf yn mynd yn fwy cyfoethog tra bod y tlotaf yn methu dibynnu ar rwyd ddiogelwch i'w cadw rhag newyn.

"Rydym yn cefnogi camau Llywodraeth Cymru i liniaru effeithiau diwygiadau budd-daliadau llywodraeth y DU, ond mae'n bryd i San Steffan ddelio gyda'r mater yma a gweithredu er mwyn atal y llanw cynyddol o dlodi bwyd.

"Rhaid i bob plaid wleidyddol adfer yr egwyddor o rwyd ddiogelwch y wladwriaeth les."

'Haelioni eithriadol'

Dywedodd Ymddiriedolaeth Trussell, sy'n gyfrifol am fwyafrif banciau bwyd Cymru, bod y defnydd o'r banciau yng Nghymru wedi cynyddu o 120% yn ystod y flwyddyn 2013/14.

Dywedodd pennaeth yr ymddiriedolaeth yng Nghymru, Tony Graham:

"Mae cymunedau ar draws Cymru yn dangos haelioni eithriadol wrth gefnogi teuluoedd sydd mewn argyfwng drwy roi rhoddion i'n banciau bwyd, ond ni ddylai bod angen haelioni o'r fath mewn cymdeithas deg."