BBC Cymru Fyw

Ymgynghori ar ddyfodol Llysoedd Ynadon Caerffili a'r Fenni

Published
image captionLlys Ynadon Caerffili, un o'r llysoedd lle mae ymgynghoriad wedi dechrau

Mae ymgynghoriad wedi dechrau am ddyfodol dau lys ynadon yn y de-ddwyrain.

Yn ôl Gwasanaeth y Llysoedd a Thribiwnlysoedd, buasai cau Llysoedd Ynadon Caerffili a'r Fenni yn arbed £80,000 yn flynyddol.

Dywedodd y gwasanaeth fod y llysoedd mewn cyflwr gwael a bod angen gwario tua £1.4miliwn ar eu hailwampio.

Does dim staff yn gweithio yno'n barhaol.

'Swm sylweddol'

Roedd Llys Ynadon Y Fenni yn un o'r llysoedd gafodd ei arbed rhag cau er gwaetha'r rownd ddiwethaf o doriadau yn 2010.

Dywedodd llefarydd ar ran y gwasanaeth: "Dyw'r ddau lys ddim yn cael eu defnyddio ddigon ac mae angen gwario swm sylweddol i ailwampio'r ddau adeilad.

"Mae llai o waith troseddol a dyw llys ynadon mewn pedwar lleoliad gwahanol ddim yn golygu'r defnydd gorau o'r ystâd nac arian y trethdalwr.

"Mae llwyth gwaith o'r llysoedd wedi'i drosglwyddo'n llwyddiannus i Lysoedd Ynadon Cwmbrân a Chasnewydd ers agor yr adeilad newydd yng Nghasnewydd ym mis Medi 2013.

"Mae cyfleusterau gwell yn Llys Ynadon Cwmbrân a Chasnewydd ..."

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 21 Gorffennaf.

Straeon perthnasol

  • 16 llys yn cau yng Nghymru