Achos y Gleision: ymchwiliad "annigonol" meddai arbenigwr

  • Cyhoeddwyd
Malcolm Fyfield
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyn reolwr y pwll Malcolm Fyfield, a pherchnogion y lofa, MNS Mining Ltd yn gwadu cyhuddiadau o ddynladdiad.

Mae peiriannydd daearegol wedi dweud bod ymchwiliad i farwolaeth pedwar o lowyr wedi bod yn "annigonol."

Mi wnaeth Philip Hill, 44, Charles Breslin, 62, David Powell, 50 a Garry Jenkins, 39, farw ar ol i 650,000 galwyn o ddŵr lifo i bwll glo y Gleision ym mis Medi 2011.

Mae'r cyn reolwr Malcolm Fyfield, a pherchnogion y lofa, MNS Mining Ltd yn gwadu cyhuddiadau o ddynladdiad.

Wrth roi tystiolaeth dywedodd yr arbenigwr Dr Alan Edward Cobb nad oedd yr ymchwiliad tu fewn i'r pwll wedi'r trychineb yn ddigon manwl. "Mi oedden nhw yn annigonol a ddim yn ddigon sylweddol."

Dywedodd Dr Cobb bod yna rhestr o "bosibiliadau realistic" pam fod y dŵr wedi llifo i'r pwll nad oedd wedi cael eu gwyntyllu yn llawn gan yr Awdurdod Iechyd a Diogelwch.

Wrth gael ei holi gan Elwen Evans QC dywedodd y gallai archwiliwyr fod wedi edrych ar y posibilrwydd fod y nenfwd wedi disgyn neu fod dŵr wedi gollwng o'r pwll glo oddi tano oedd heb ei ddefnyddio ers blynyddoedd.

Dŵr wedi llifo oriau wedyn

"Rydyn ni yn delio gyda phosibiliadau go iawn yn hytrach nag unrhywbeth academaidd neu ffansiol. Ac mi allai unrhyw un o'r posibiliadau yma fod wedi digwydd yn y Gleision," meddai.

Mae'r erlyniad yn dweud bod Malcolm Fyfield wedi bod yn esgeulus trwy adael i ffrwydradau gael eu defnyddio mewn ardal lle roedd dŵr o dan ddaear. Maen nhw'n dadlau y dylai'r rheolwr fod wedi gwybod bod y dŵr yno a bod y dŵr wedi bod yno am flynyddoedd.

Cwestiynu mae'r erlyniad fod Mr Fyfield wedi gwirio diogelwch yr ardal oriau cyn y trychineb am fod yna lifogydd yno. Un posibilrwydd meddai'r erlynydd Gregg Taylor QC, ydy bod Mr Fyfield wedi edrych ar ran arall o'r pwll, rhywbeth y mae'r rheolwr yn gwadu.

Wrth gael ei holi gan Mr Taylor dywedodd Dr Cobb bod hi'n bosib fod yr ardal wedi bod yn sych pan aeth Mr Fyfield i archwilio'r lle a'i fod wedi llifo efo dŵr yn yr oriau wedyn.

Mae'r achos yn parhau.