Cwmni lleol yn adeiladu ysgol yng Ngwynedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gerallt Llewelyn

Mae prosiect gwerth £4.8 miliwn i adeiladu ysgol ardal i wasanaethu cymunedau'r Groeslon, Carmel a'r Fron gam yn nes.

B'nawn dydd Llun daeth cadarnhad mai cwmni lleol o Wynedd, Watkin Jones, sydd wedi ennill y prif gontract i adeiladu'r ysgol.

Ar ô gorffen dymchwel rhan helaeth o adeilad presennol Ysgol y Groeslon, bydd adeiladu'r ysgol newydd yn cychwyn ddydd Llun 16 Mehefin.

Bydd yr ysgol newydd yn cwrdd â holl ofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Bydd yn cynnwys ystafelloedd dosbarth, ystafelloedd grŵp, gofod ymarferol, neuadd fodern, cyfleusterau ar gyfer staff a sawl ardal chwarae.

Bydd yr adeilad hefyd yn cyrraedd y safonau amgylcheddol uchaf posibl.

'Hynod falch'

Wrth groesawu'r cyhoeddiad, dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: "Rwy'n hynod falch fod y gwaith ar yr ysgol newydd sydd fawr ei hangen ar fin cychwyn.

"Mae swyddogion y Cyngor wedi llunio cynlluniau cyffrous ar gyfer yr ysgol ac rwy'n sicr pan fydd yr ysgol newydd yn agor ym mis Medi 2015, y bydd yn darparu awyrgylch dysgu modern arbennig ar gyfer plant Y Groeslon, Carmel a'r Fron.

"Ein nod yw sicrhau fod gan holl ddisgyblion Gwynedd fynediad i gyfleusterau addysg o'r radd flaenaf.

"Rydym yn hyderus y bydd yr ysgol ardal newydd ... yn un hyfryd newydd sbon fydd yn caniatáu iddynt wireddu eu potensial."

Mae disgwyl i'r ysgol groesawu'r disgyblion cyntaf ym mis Medi'r flwyddyn nesaf.

Straeon perthnasol