Gallai dirwyon godi hyd at 300%

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Yn rhan o'r cynulliau, gallai rhai sy'n gor-yrru ar y draffordd wynebu dirwy hyd at £10,000

Gallai uchafswm dirwyon mae ynadon yng Nghymru a Lloegr yn gallu eu rhoi i droseddwyr, gynyddu'n sylweddol fel rhan o gynlluniau newydd.

Ymhlith y newidiadau mae llywodraeth San Steffan yn ystyried, yw rhai sy'n gweld pobl yn goryrru ar y draffordd yn wynebu dirwy hyd at £10,000 - cynnydd o £7,500.

Gallai dirwyon goryrru eraill, gyrru heb yswiriant a gwerthu alcohol i blant gynyddu hefyd.

Bu trafodaeth am y newidiadau mewn cysylltiad â goryrru ar Radio Cymru. Mae arbenigwyr yn croesawu dirwyon uwch er eu bod yn meddwl "mai dysgu i yrru'n well" yw'r ateb yn y pen draw.

'Angen penderfyniad'

Arbenigwr diogelwch ffyrdd yw Tom Jones a gweld mwy o blismyn ar y ffyrdd yw'r ateb gorau yn ei farn ef.

Meddai: "Mae yna sôn am godi dirwyon ers blynyddoedd ond dw i ddim yn siŵr ydi pobl yn disgwyl gymaint o godi.

"Mae yna ychydig bach o ansicrwydd gyda sôn am godi cyflymder ar draffyrdd i 80mya.

"Mae hyn dal ar y bwrdd, felly mae gyrwyr yn gofyn, be sy'n mynd ymlaen? ... Mae angen i'r llywodraeth wneud eu meddyliau i fyny.

"Mae angen gwneud rhywbeth mwy pendant, dim jyst dirwyon. Mae angen mwy o blismyn ar y ffyrdd, mae 'u gweld nhw yn arafu pobl i lawr. Dydi camerâu ddim yn dysgu pobl i yrru'n well."

Dim amserlen

Ymysg y newidiadau fyddai'n dod i rym yn rhan o'r cynlluniau, mae:

  • Codi uchafswm dirwy Lefel 1 o £200 i £800. Mae dirwyon o'r fath yn cynnwys rasio beics heb ganiatâd ar ffyrdd cyhoeddus;
  • Codi uchafswm dirwy Lefel 2 o £500 i £2,000. Mae dirwyon o'r fath yn cynnwys gyrru beic modur heb helmed;
  • Codi uchafswm dirwy Lefel 3 o £1,000 i £4,000. Mae dirwyon o'r fath yn cynnwys gwerthu alcohol i berson meddw neu fod yn feddw ac yn afreolus mewn man cyhoeddus;
  • Codi uchafswm dirwy Lefel 4 o £2,500 i £10,000. Mae dirwyon o'r fath yn cynnwys gor-yrru ar draffordd.

Bydd rhaid trafod unrhyw newidiadau yn San Steffan ond does 'na ddim amserlen ar gyfer y drafodaeth honno hyd yn hyn.