Lladd beiciwr: Dedfrydu tri

  • Cyhoeddwyd
dedfrydu reed
Disgrifiad o’r llun,
(O'r chwith i'r dde) Casey Coslett, Deon Morgan, Andrew Vass

Mae dau ddyn a dynes o Bont-y-pŵl wedi eu dedfrydu i gyfanswm o 13 mlynedd a naw mis dan glo am ddynladdiad beiciwr yn Nhorfaen y llynedd.

Fe blediodd Deon Morgan, 20 oed ac Andrew Vass, 26 oed yn ddieuog yn ystod yr achos llys fis Ebrill, a chafodd y ddau eu dedfrydu i bum mlynedd o garchar.

Fe blediodd Casey Coslett, 20, yn euog i gyhuddiad o ddynladdiad. Fe gafodd o'i ddedfrydu i 3 blynedd a naw mis dan glo.

Roedd y tri yn rhan o farwolaeth John Reeder - dyn 63 oed gafodd ei wthio oddi ar ei feic gan Coslett yn oriau mân Awst 7.

'Ceisio dianc'

Disgrifiad o’r llun,
Bu farw John Reeder ar Awst 7, 2013

Bu farw yn dilyn y digwyddiad oherwydd ei anafiadau.

Fe glywodd y llys bod Morgan a Vass wedi rhedeg ar ôl Mr Reeder, cyn i Coslett "gydio yn, neu wthio" Mr Reeder wrth iddo geisio dianc oddi wrthyn nhw.

Wrth ddedfrydu, fe ddywedodd y Barnwr Eleri Rees wrth Deon Morgan - fu mewn 34 o gartrefi maeth pan oedd hi'n blentyn:

"Does dim dwywaith eich bod chi wedi eich niweidio gan brofiadau corfforol ac emosiynol pan oeddech chi'n blentyn - heblaw am hyn byddai'ch dedfryd lawer yn hirach.

"Roedd y tri ohonoch yn disgwyl am Mr Reeder, ac yn gwybod y byddai o'n eich ofni oherwydd beth ddigwyddodd y noson cyn hynny."

'Yn betrus'

Roedd y tri wedi bod yn poenydio Mr Reeder ar ei feic y diwrnod cyn yr ymosodiad, gan ei adael "yn betrus" a "dan straen".

Fe ddywedodd hi wrth y tri y dylen nhw gymryd mantais o bob cymorth ar gael yn y carchar, er mwyn bod "yn bobl well ar ôl cael eich rhyddhau".