BBC Cymru Fyw

Visteon: Gweithwyr yn derbyn cynnig

Published
image captionBu cyn-weithwyr Visteon yn ymgyrchu ers 2009 am daliadau pensiwn

Mae cyn weithwyr cwmni Visteon, a gollodd filoedd o bunnoedd o'u pensiynau pan aeth y cwmni i'r wal yn 2009, wedi derbyn setliad terfynol gan gwmni Ford.

Bu'r gweithwyr yn rhan o gwmni Ford am flynyddoedd cyn i Visteon gymryd yr awenau yn y ffatri yn Abertawe.

Pan aeth Visteon yn fethdalwyr, trosglwyddwyd y gronfa bensiwn i'r gronfa gwarchod pensiynau oedd yn golygu colled i'r miloedd o weithwyr ar draws y DU, gan gynnwys Abertawe.

Ym mis Ebrill eleni, cyhoeddodd undeb Unite eu bod wedi cytuno ar setliad terfynol gyda chwmni Ford ar gyfer taliadau i'r gweithwyr.

Ddydd Mawrth, cyhoeddodd yr undeb bod y gweithwyr oedd yn gymwys i dderbyn taliadau wedi derbyn y cytundeb hwnnw.

Dywedodd Howard Beckett, cyfarwyddwr gwasanaethau cyfreithiol undeb Unite: "Mae'r setliad yma werth miliynau i'r gweithwyr o Visteon sy'n gymwys ac a gollodd rhan o'u pensiynau."Mae hyn yn dangos gwerth bod yn aelod o undeb a hoffwn ddiolch i'n haelodau ac aelodau Grŵp Cefnogi Visteon am eu dyfalbarhad."

Straeon perthnasol

  • Cyfiawnder i gyn-weithwyr Visteon yn Abertawe