BBC Cymru'n symud i ganol Caerdydd erbyn 2018

Canolfan newydd BBC Cymru
Image caption Argraff artist o'r ganolfan ddarlledu newydd
Golygfa o'r ganolfan newydd o'r awyr
Image caption Golygfa o'r ganolfan newydd o'r awyr
Delwedd o ochr yr adeilad
Image caption Delwedd o ochr yr adeilad
Argraff arlunydd o'r tu mewn
Image caption Argraff arlunydd o'r tu mewn
Tu mewn i'r adeilad
Image caption Tu mewn i'r adeilad

Mae BBC Cymru wedi cyhoeddi y bydd eu canolfan ddarlledu newydd yng Nghaerdydd yn cael ei lleoli yng nghanol y ddinas erbyn 2018.

Wrth siarad gyda staff brynhawn ddydd Mawrth, datgelodd cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies, y byddai'r ganolfan yn symud i safle'r brif orsaf fysiau ger gorsaf rheilffordd Canol Caerdydd.

Mae'r penderfyniad wedi cael sêl bendith Bwrdd Gweithredol y BBC ac Ymddiriedolaeth y BBC, ac yn amodol ar gwblhau cytundebau cyfreithiol yn ystod y misoedd nesaf.

Mae'r ganolfan bresennol yn Llandaf wedi bod ar werth ers hydref 2013, ynghyd ag adeilad Tŷ Oldfield gyferbyn â'r ganolfan ar Ffordd Llantrisant. Y gred yw y bydd y safleoedd wedi'u gwerthu o fewn y misoedd nesa', a'r arian yn cael ei fuddsoddi yn yr adeilad newydd.

Bu'r ganolfan yn gartref i BBC Cymru ers 1966.

2018

Mae disgwyl i 1,200 o staff fod wedi symud i'r adeilad newydd erbyn 2018.

Eisoes mae cynyrchiadau drama teledu'r BBC - gan gynnwys timau Pobl y Cwm a Doctor Who - wedi symud i stiwdios Porth y Rhath ym Mae Caerdydd, ac mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC wedi adleoli i Neuadd Hoddinot, hefyd yn y bae.

Bydd y ganolfan newydd yn gartre' i lawer o raglenni BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales, yn ogystal â chynyrchiadau teledu Cymraeg a Saesneg, gan gynnwys Newyddion 9, Wales Today, a rhaglenni materion cyfoes a chwaraeon.

Bydd aelodau o'r tîm gwasanaethau ar-lein yn symud hefyd.

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru: "Mae'r cynlluniau ar gyfer Sgwâr y Brifddinas nid yn unig yn gwneud synnwyr gwych yn ariannol, ond maen nhw hefyd yn torri tir newydd. Maen nhw'n darparu cyfle unwaith mewn oes i fynd llawer yn agosach at ein cynulleidfaoedd; i helpu i drawsnewid rhan o'n prifddinas, ac i weithio gydag amrywiaeth eang o bartneriaid i gryfhau enw da Cymru fel cymuned greadigol fyd enwog.

"Mae'r ganolfan ddarlledu newydd yn addo bod yn gartref anhygoel mewn lleoliad anhygoel yng nghanol y cyffro. Mae'r cyhoedd yn disgwyl y gorau gan y BBC - a bydd y datblygiad yma, o'r diwedd, yn rhoi'r offer, y dechnoleg a'r cyfleusterau i'n timau rhaglenni wasanaethu ein cynulleidfaoedd am ddegawdau i ddod."

'O'r radd flaenaf'

Yn ôl Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru: "Ein diwydiannau creadigol yw un o'n meysydd mwyaf deinamig ac sy'n tyfu gyflymaf o fewn yr economi yng Nghymru. Ry'n ni'n croesawu'r penderfyniad yma sy'n fuddsoddiad gwerth miliynau gan y BBC i Gymru, a fydd yn darparu pencadlys o'r radd flaenaf fel y gwelwyd yn Glasgow, Salford a Llundain."

Dywedodd David Jones AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru: "Mae cyhoeddiad heddiw yn nodi dechrau cyfnod newydd i'r BBC yng Nghymru. Ar ôl cyfnod o dros 48 mlynedd yn y Ganolfan Ddarlledu yng Nghaerdydd, mae'r symudiad i gyfleusterau darlledu newydd, modern, yn dangos ymrwymiad parhaus y BBC i ansawdd a chynhyrchu darlledu yng Nghymru."

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, Phil Bale:

"Dyma newyddion cyffrous iawn i'r ddinas a bydd yn cyflymu ein cynlluniau ar gyfer yr ardal. Ar hyn o bryd, dyw'r rhan yma o ganol dinas Caerdydd ddim yn rhoi'r argraff orau, a'n bwriad yw creu lle y bydd pobl Caerdydd yn falch ohono ac sy'n creu argraff ar ymwelwyr."

Astudiaeth dair blynedd

Mae Huw Eurig Davies, o gwmni Boom Pictures Cyf, hefyd wedi croesawu'r cyhoeddiad, gan ddweud:

"Mae datblygu canolfan ddarlledu bwrpasol newydd i'r BBC yng Nghaerdydd yn sicr o roi hwb i broffil a chynyddu hyder yn ein diwydiannau creadigol yma gan ei fod yn adeiladu ar y rhagoriaeth sydd eisoes yn bodoli ar draws y sector cynhyrchu yng Nghymru.

"Rydym yn credu fod y datblygiad hwn yn cynnig cyfle gwych ar gyfer partneriaethau agosach gyda chwmnïau annibynnol a sefydliadau, fel ni, sy'n helpu'r BBC ac eraill drwy gynhyrchu'r cynnwys creadigol gorau posibl."

Daw'r penderfyniad yn dilyn astudiaeth dair blynedd fanwl i'r hen gyfleusterau ar y safle presennol yn Llandaf a'r angen cynyddol i foderneiddio'r dechnoleg. Cafodd opsiynau i uwchraddio'r safle presennol eu diystyru gan eu bod yn fwy costus, yn amharu'n fwy ac y bydden nhw wedi cymryd yn hirach i'w cwblhau.

Yn ôl y BBC, bydd y ganolfan newydd tua hanner maint yr adeilad presennol - tua 150,000 troedfedd sgwâr - ac yn rhatach i'w chynnal.

Straeon perthnasol

Hefyd ar y BBC