Amser mewn gwlad dramor yn ehangu gorwelion

Cyhoeddwyd
Dwynwen EvansFfynhonnell y llun, Cardiff University
Disgrifiad o’r llun,
Treuliodd Dwynwen Evans 14 wythnos yn Sweden fel rhan o'i chwrs yn y brifysgol

Mae canolfan newydd ym Mhrifysgol Caerdydd yn annog myfyrwyr i ystyried cael profiad mewn gwlad dramor fel rhan o'u hastudiaethau.

Cafodd y Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang ei hagor gan Y Farwnes Eluned Morgan ac mae'n cynnig gwybodaeth a chyngor am y cyfleoedd i gael profiad yn astudio, gweithio neu wirfoddoli mewn gwlad arall.

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, yr Athro Colin Riordan, bod treulio amser dramor o fudd nid yn unig i'r myfyriwr, ond hefyd i Brifysgol Caerdydd ac economi ehangach Cymru.

"Mae myfyrwyr yn gwella eu cyflogadwyedd, sefydliadau yn datblygu eu cysylltiadau rhyngwladol, a busnesau yn gwerthfawrogi profiad ehangach y rhai sydd wedi treulio amser mewn gwlad dramor," meddai.

'Anodd ar y dechrau'

Un a fanteisiodd ar y cyfle i deithio fel rhan o'i chwrs oedd Dwynwen Evans, sydd yn astudio Therapi Galwedigaethol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Treuliodd 14 wythnos ym Mhrifysgol Linkoping, yn Sweden, lle cafodd brofiad o'r maes mewn gwlad wahanol.

Dywedodd Ms Evans, sydd yn wreiddiol o ardal Cei Newydd yng Ngheredigion, ei bod wedi bod yn brofiad da er i'r wythnos gyntaf fod yn anodd, yn arbennig gan nad oedd yn siarad Swedeg.

"Roedd profi ffordd o fyw gwahanol a delio gyda'r iaith, yr arian a bwyd gwahanol yn her ond dwi'n credu 'mod i wedi dod yn fwy hyderus o'i herwydd," meddai.

Ffynhonnell y llun, Dwynwen Evans
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cwrdd â myfyrwyr eraill o wahanol wledydd yn brofiad da, meddai Dwynwen Evans

"Roedd yn gyfle gwerthfawr i weld theori ac ymarfer therapi galwedigaethol mewn gwlad wahanol.

"Byddwn yn dweud mai'r uchafbwynt mwya' oedd dysgu am wahaniaethau diwylliannol a gwella fy sgiliau cyfathrebu.

"Roeddwn i'n medru gwerthfawrogi beth sydd gyda ni'n y wlad hon a gweld hefyd beth gallwn ni 'neud yn well.

"Dysgais lawer mwy am fy hun yn yr un tymor yna na thrwy gydol y ddwy flynedd a hanner arall o'r cwrs, oherwydd y lle unigryw lle'r oeddwn yn dysgu, yn byw ac yn profi diwylliant arall.

"Rwy'n teimlo bod y profiad wedi arwain at fwy o aeddfedrwydd personol a phroffesiynol.

"Byddwn i'n bendant yn annog myfyrwyr eraill i fynd i wlad dramor os ydyn nhw'n cael y cyfle", ychwanegodd.

Wedi agor y Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang yn ddiweddar, cyhoeddodd Prifysgol Caerdydd y byddai'n buddsoddi £1.6 miliwn dros y pedair blynedd nesaf mewn bwrsariaethau newydd i helpu i'w gwneud yn fwy fforddiadwy i fyfyrwyr fynd dramor, ac i dynnu sylw at y manteision.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol