Tân: Anafu ar ôl neidio o dŷ

Cyhoeddwyd

Mae dynes yn cael triniaeth yn yr ysbyty ar ôl iddi neidio o lawr cyntaf tŷ oedd ar dân yn sir Gaerfyrddin.

Cafodd y Gwasanaeth Tân ac Achub eu galw i Tir Einon, Cefncaeau, Llanelli am 2am ddydd Mercher.

Llwyddodd dau griw o Lanelli ac un criw o Orseinon i reoli'r tân.

Aed â dyn i'r ysbyty yn dioddef o effaithiau mwg.

Mae yna ymchwiliad wedi dechrau i achos y tân.