Meithrinfa: Dim achos

  • Cyhoeddwyd

Dywed Heddlu Dyfed Powys nad oes digon o dystiolaeth i brofi fod trosedd wedi ei chyflawni mewn cylch meithrin yn Sir Gaerfyrddin.

Fis diwethaf fe wnaeth yr heddlu gadarnhau eu bod yn ymchwilio i honiad bod aelod o staff wedi ymosod ar blentyn mewn meithrinfa yng Nghylch Meithrin Cefneithin a Gorslas.

Dywedodd llefarydd yr heddlu nad oedd yna dystiolaeth fod trosedd wedi digwydd yng Nghylch Meithrin Cefneithin a Gorslas na chwaith digon o dystiolaeth i barhau gydag achos llys. Cadarnhaodd yr heddlu eu bod wedi cwblhau ymchwiliad trylwyr i'r mater.

Pan ddechreuodd yr ymchwiliad fe ddywedodd yr heddlu eu bod "yn gweithio yn agos gydag aelodau o'r Bwrdd Diogelu Plant Lleol ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru i ymchwilio i'r honiad".