Honiadau bod yr AC Nick Ramsay yn feddw yn y Senedd

  • Cyhoeddwyd
Nick Ramsay
Disgrifiad o’r llun,
Yr honiad ydy fod Nick Ramsay yn llithro dros ei eiriau ac yn haerllug yn ystod dadl yn y Senedd

Mae Aelod Cynulliad Llafur wedi cyfeirio cwyn ynglŷn â'r Aelod Cynulliad Ceidwadol Nick Ramsay at y Llywydd.

Mi gysylltodd un o etholwyr Julie Morgan gyda hi gan honni fod Mr Ramsay yn ymddangos yn feddw mewn dadl brynhawn dydd Mawrth.

Mae'r etholwr yn dweud fod ei gyfraniad at y ddadl ynglŷn ag iechyd meddwl wedi bod yn "aneglur" a'i fod yn llithro dros ei eiriau ac yn "haerllug."

Mae Mr Ramsey wedi gwadu ei fod yn feddw yn ystod y drafodaeth.

Mewn datganiad dywedodd Swyddfa Llywydd y Senedd, Rosemary Butler: "Mae Llywydd y Senedd wedi derbyn llythyr o gwyn yn ymwneud ag ymddygiad aelod o'r Cynulliad mewn cyfarfod llawn ar 10 Mehefin."

"Mae rheoleiddio materion yn ymwneud â chyfarfod llawn yn fater i swyddogion y Llywydd. Fe fyddant yn ymchwilio yn llawn i'r amgylchiadau yn ystod y dyddiau nesaf.

"Mae rheolau côd ymddygiad yn gosod safon ymddygiad sydd i'w ddisgwyl gan aelodau yn ystod cyfarfodydd o'r Cynulliad. Mae'n rhaid i ymddygiad yr aelodau, drwy gydol yr amser, hybu parch i'r Cynulliad, ac fe ddylid hefyd bod yn gwrtais a dangos parch i aelodau eraill."

Dywedodd llefarydd ar ran y Ceidwadwyr Cymreig: "Roedd Nick Ramsay yn gwneud cyfraniad gwerthfawr mewn araith bwysig ar iechyd meddwl. "

"Mae e'n cytuno y dylid rhoi'r pwysigrwydd pennaf i bob gohebiaeth o'r cyhoedd."

"Fe fydd o yn trafod y mater gyda'r Llywydd."