Beiciwr yn cael hawlio am iawndal ar ol taro twll yn y ffordd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae beiciwr a gafodd ei daflu oddi ar ei feic ar ol taro twll yn y ffordd yn erlyn Cyngor Gwynedd.

Mae Melvyn Griffiths, 56 o Flaenau Ffestiniog eisiau £50,000 o iawndal ar ol iddo gael anaf i'w ben ac anafiadau difrifol eraill.

Ym mis Mai 2009 mi ddisgynodd oddi ar ei feic ar ffordd ger Croesor gan dorri dau asgwrn, niweidio ei ddannedd a chael anafiadau i'w ben sydd wedi achosi tinnitus.

Mae wedi cael caniatad i herio penderfyniad yn y gorffennol oedd yn atal ei gais i gael iawndal.

Roedd ei gyfreithiwr yn dadlau bod y twll yn y ffordd yn 80-100 milimetr o ddyfnder a bod yna ddyletswydd gyfreithiol ar y cyngor i drwsio'r twll o fewn 24 awr.

Ym mis Rhagfyr y llynedd fe wrthododd y barnwr Anthony Seys Llewellyn gais Mr Griffiths am iawndal.

Dywedodd y byddai hynny yn rhoi gormod o faich ar gyngorau i drwsio tyllau yn gyson, yn enwedig ar ffyrdd gwledig.

Ond mae'r penderfyniad ddydd Mercher yn golygu y gall Mr Griffiths herio'r penderfyniad.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd na fyddai yn briodol gwneud sylw ar y mater gan fod yr achos cyfreithiol yn parhau.

Does na ddim dyddiad wedi ei benu eto ar gyfer y gwrandawiad apêl.