Arestio 3 am ddigwyddiad mewn cartref gofal

Cyhoeddwyd

Mae tri o bobl wedi eu harestio fel rhan o ymchwiliad i ddigwyddiad mewn cartref gofal yn Nhonypandy ym mis Mawrth.

Dywedodd Heddlu'r De bod y digwyddiad yn ymwneud â dynes 88 oed oedd yn byw yn y cartref ar y pryd.

Cafodd dau ddyn, 27 a 72 oed, a dynes 42 oed, i gyd o'r Rhondda, eu harestio ar amheuaeth o esgeuluso person bregus a cheisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.