£58m i brosiectau adfywio yn ne Cymru

Cyhoeddwyd

Mae Gweinidog Tai ac Adfywio Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi prosiectau adfywio gwerth £58 miliwn yn Ne Cymru.

Fe ddywedodd Carl Sargeant bod Casnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf ac Abertawe wedi bidio'n llwyddiannus am gyllid.

Mae'r nawdd yn rhan o gynllun adfywio £100 miliwn cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru.

Daw'r cyhoeddiad yn dilyn cynllun tebyg i wario £36 miliwn yn adfywio ardaloedd yng ngogledd Cymru wythnos yn ôl.

Meddai'r Gweinidog:

"Mae gan adfywio rôl allweddol i'w chwarae o ran creu swyddi, gwella ansawdd bywyd a darparu ar gyfer cymunedau yng Nghymru ac rwyf wrth fy modd gydag amrywiaeth y prosiectau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cefnogi drwy'r cynllun hwn.

"Mae darparu cartrefi fforddiadwy, o ansawdd da, wedi bod yn flaenoriaeth gennyf erstalwm ac felly ni fydd yn syndod i neb mai hyn sydd wrth galon llawer o'r prosiectau adfywio a gynigiwyd."

"Rydw i hefyd wedi cymeradwyo cyllid sylweddol ar gyfer amrywiaeth eang o brosiectau gwahanol, o gyfleuster busnes o'r radd flaenaf ym Mhontypridd i ganolfan cludiant integredig ym Mhort Talbot."

"Bydd cyfleusterau fel hyn, ynghyd â'r cartrefi newydd, yn creu swyddi, yn gwella cysylltiadau ac yn anadlu bywyd newydd i ganol trefi."

"Edrychaf ymlaen at weld cymunedau ar draws Cymru yn elwa o'r prosiectau adfywio cyffrous hyn ac rydw i'n sicr y bydd y buddsoddiad hwn yn galluogi canol trefi i ddatblygu a ffynnu."

Straeon perthnasol