BBC Cymru Fyw

Lluniau: Ysgol yn lansio taith i’r gofod

Published
image captionDiwrnod perffaith i lansio roced o iard Ysgol Gymraeg Aberystwyth!
image captionBalŵn tywydd llawn heliwm sy'n cario’r llong ofod ac mae disgwyl iddo gyrraedd uchder o tua 30,000 metr cyn disgyn yn ôl i'r ddaear
image captionMae’r disgyblion wedi adeiladu roced ac wedi rhoi capsiwl gofod a phobl fach wedi eu creu o glai i'w rhoi ynddi.
image caption“Un o hoff straeon y disgyblion yw stori Y Bobl Fach Wyrdd ac maent yn edrych ymlaen at eu gweld yn gadael yr ysgol ac yn anelu tua’r gofod, gobeithio y down nhw nôl yn ddiogel! meddai'r Prifathro.
image captionMae'r Bobl Fach Wyrdd yn barod! Mae'r plant hefyd wedi bod yn dysgu am y gofod a'r tywydd a chreu ffilmiau byr efo'r animeiddiwr Tim Allen.
image captionDr Mark Neal o grŵp ymchwil roboteg ym Mhrifysgol Aberystwyth, syd wedi bod yn helpu'r ysgol, yn gwneud newidiadau munud olaf.
image caption...un peth arall ...
image captionBydd camerâu sy'n defnyddio technoleg treigl amser i greu miloedd o luniau o’r ddaear wrth i’r balŵn ddringo hyd at ymyl atmosffer y ddaear.
image captionDechrau llenwi'r balwn gyda heliwm.
image captionCam wrth gam, ond dim digon eto...
image captionCo ni off! I fyny â hi - lansio llong ofod Ysgol Gymraeg Aberystwyth
image captionHwyl fawr!
image captionCadw mewn cysylltiad wrth i'r llong ofod esgyn. Lluniau i gyd gyda diolch i Brifysgol Aberystwyth.
image captionLlun o tu fewn y roced wrth iddi godi i'r awyr
image captionY Llyfrgell Genedlaethol gyda'r brifysgol yn y cefndir
image captionAberystwyth o'r awyr:ardal Penparcau yn edrych tua'r de
image captionGogledd Cymru : Pen Llŷn
image captionGogledd a chanolbarth Cymru yn ei holl ogoniant
image captionDe Cymru, yn edrych tua Dyfnaint a Chernyw
image captionYr eiliad pryd wnaeth y balwn fyrstio