Lluniau: Ysgol yn lansio taith i’r gofod

Cyhoeddwyd
Ysgol Gymraeg Aberystwyth yn paratoi i lansio taith i’r gofod
Disgrifiad o’r llun,
Diwrnod perffaith i lansio roced o iard Ysgol Gymraeg Aberystwyth!
Ysgol Gymraeg Aberystwyth yn paratoi i lansio taith i’r gofod
Disgrifiad o’r llun,
Balŵn tywydd llawn heliwm sy'n cario’r llong ofod ac mae disgwyl iddo gyrraedd uchder o tua 30,000 metr cyn disgyn yn ôl i'r ddaear
Disgrifiad o’r llun,
Mae’r disgyblion wedi adeiladu roced ac wedi rhoi capsiwl gofod a phobl fach wedi eu creu o glai i'w rhoi ynddi.
Disgrifiad o’r llun,
“Un o hoff straeon y disgyblion yw stori Y Bobl Fach Wyrdd ac maent yn edrych ymlaen at eu gweld yn gadael yr ysgol ac yn anelu tua’r gofod, gobeithio y down nhw nôl yn ddiogel! meddai'r Prifathro.
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Bobl Fach Wyrdd yn barod! Mae'r plant hefyd wedi bod yn dysgu am y gofod a'r tywydd a chreu ffilmiau byr efo'r animeiddiwr Tim Allen.
Disgrifiad o’r llun,
Dr Mark Neal o grŵp ymchwil roboteg ym Mhrifysgol Aberystwyth, syd wedi bod yn helpu'r ysgol, yn gwneud newidiadau munud olaf.
Disgrifiad o’r llun,
...un peth arall ...
Disgrifiad o’r llun,
Bydd camerâu sy'n defnyddio technoleg treigl amser i greu miloedd o luniau o’r ddaear wrth i’r balŵn ddringo hyd at ymyl atmosffer y ddaear.
Disgrifiad o’r llun,
Dechrau llenwi'r balwn gyda heliwm.
Disgrifiad o’r llun,
Cam wrth gam, ond dim digon eto...
Disgrifiad o’r llun,
Co ni off! I fyny â hi - lansio llong ofod Ysgol Gymraeg Aberystwyth
Disgrifiad o’r llun,
Hwyl fawr!
Disgrifiad o’r llun,
Cadw mewn cysylltiad wrth i'r llong ofod esgyn. Lluniau i gyd gyda diolch i Brifysgol Aberystwyth.
Disgrifiad o’r llun,
Llun o tu fewn y roced wrth iddi godi i'r awyr
Disgrifiad o’r llun,
Y Llyfrgell Genedlaethol gyda'r brifysgol yn y cefndir
Disgrifiad o’r llun,
Aberystwyth o'r awyr:ardal Penparcau yn edrych tua'r de
Disgrifiad o’r llun,
Gogledd Cymru : Pen Llŷn
Disgrifiad o’r llun,
Gogledd a chanolbarth Cymru yn ei holl ogoniant
Disgrifiad o’r llun,
De Cymru, yn edrych tua Dyfnaint a Chernyw
Disgrifiad o’r llun,
Yr eiliad pryd wnaeth y balwn fyrstio

Hefyd gan y BBC