Pallial: Pedwar dyn o flaen llys

Cyhoeddwyd

Aeth pedwar o ddynion o flaen Llys Ynadon yr Wyddgrug ddydd Iau, wedi eu cyhuddo o gamdrin dau fachgen yn eu harddegau yn rhywiol.

Fe gafodd y dynion eu harestio fel rhan o ymchwiliad Pallial i achosion o gamdrin mewn cartrefi yng ngogledd Cymru.

Mae gwarant wedi ei chyhoeddi ar gyfer arestio pumed dyn wedi iddo fethu â dod i'r llys.

Roedd Mark Granger, 63, o Gaerlŷr - sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Gary Cooke - wedi gyrru nodyn meddyg i esgusodi ei hun, ond ni chafodd ei dderbyn gan y llys.

Cafodd y pedwar dyn arall eu rhyddhau ar fechnïaeth a chafodd yr achos ei drosglwyddo i Lys y Goron yr Wyddgrug, ble bydd gwrandawiad rhagarweiniol yn cael ei gynnal ar 20 Mehefin.

  • Mae Mark Granger, 63, o Gaerlŷr, yn wynebu pum cyhuddiad;
  • Roy Norry, 54, o Gei Connah - chwe chyhuddiad;
  • David Lightfoot, 71, o Ellesmere Port, Sir Caer - pum cyhuddiad;
  • Edward Huxley, 69, o Sir Berkshire - dau gyhuddiad;
  • Neil Pheonix, 62, o ardal Wrecsam - un cyhuddiad.

Roedd Keith Stokes, 61, o Farndon, Sir Caer - sy'n wynebu wyth cyhuddiad - eisoes wedi clywed y byddai yntau'n mynd o flaen Llys y Goron yr Wyddgrug ar 20 Mehefin.

Mae'r cyhuddiadau'n ymwneud ag ymosodiadau rhywiol honedig ar ddau fachgen dan 16 oed yn ardal Wrecsam rhwng 1981 a 1986.

Straeon perthnasol