Dyn o'r Rhondda wedi marw mewn damwain

  • Cyhoeddwyd
Traffig

Dyn o ardal y Rhondda oedd un o'r tri fu farw yn dilyn damwain ar yr M4 ar ddydd Llun.

Roedd Martin Williams yn 36 oed ac yn byw yn Nhrecynon.

Bu dyn arall farw ar safle'r ddamwain - roedd ef a Mr Williams yn teithio mewn fan oedd yn cael ei yrru gan ddyn 37 oed o Aberdâr gafodd ei arestio yn dilyn y digwyddiad.

Mae wedi ei ryddhau ar fechnïaeth yr heddlu tan fis Awst tra bod yr ymchwiliad i'r digwyddiad yn parhau.

Brynhawn Mercher cyhoeddodd yr awdurdodau fod trydydd dyn fu yn y ddamwain wedi marw.

Roedd wedi bod yn cael triniaeth yn Ysbyty Southmead ym Mryste.

Mae pedwerydd dyn mewn cyflwr difrifol mewn ysbyty.