Dadorchuddio murlun yn deyrnged i'r Rhyfel Byd Cyntaf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Pete Fowler

Bydd plant ysgol ym Mangor yn dadorchuddio murlun newydd i gofio canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn ddiweddarach.

Mae'r murlun, sydd wedi ei baentio ar gynhwysydd llongau sy'n cadw offer chwaraeon yr ysgol, wedi'i greu drwy gydweithrediad digidol cyffrous rhwng disgyblion Ysgol Glancegin ym Maesgeirchen a'r artist Pete Fowler.

Yn dilyn cyfnod o ymchwil, ysgrifennodd ddisgyblion blwyddyn pedwar friff i Mr Fowler, gan ei gomisiynu i gydweithio gyda nhw ar y murlun.

Rhannu syniadau

Gan fod yr artist wedi'i leoli yn Llundain, rhannodd y disgyblion eu syniadau â Fowler dros Skype ac ar flog, lle gwnaeth yr artist lawrlwytho lluniau o'i waith a'u haddasu yn ôl adborth y plant.

Ar ol penderfynu ar ddyluniad terfynol, cafodd ei daflunio ar fyrddau pren er mwyn i'r plant allu wneud y gwaith paentio eu hunain, gan ddefnyddio system paentio yn ôl rhifau.

Esboniodd Mr Fowler: "Fe'i luniwyd mewn ffordd unigryw, yn yr ystyr fy mod i'n dylunio'r murlun gyda mewnbwn y disgyblion a'u bod yn ei baentio eu hunain.

Ffynhonnell y llun, Pete Fowler
Disgrifiad o’r llun,
Plant yn dechrau ar y gwaith o baentio'r murlun
Ffynhonnell y llun, Pete Fowler
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y murlun yn cael ei osod ar ochr cynhwysydd yn yr ysgol

"Siaradais â'r disgyblion dros Skype a'u blog mewn ffordd hynod o fodern a chafodd y canlyniad ei greu â llaw.

"Rwy'n gobeithio bod y disgyblion yn mwynhau'r broses cymaint â minnau."

Pleser

Dywedodd pennaeth Ysgol Glancegin, Bethan Morris-Jones: "Mae'r prosiect hwn wedi bod yn un diddorol iawn ac wedi rhoi llawer o bleser i ni.

"Rydym wedi datblygu llawer o sgiliau newydd ac wedi manteisio i'r eithaf ar dechnoleg ddigidol yn yr ysgol."

Mae'r murlun wedi cael ei weld fel peilot i brosiectau rhwng Canolfan Mileniwm Cymru a'r Cyngor Celfyddydau ar sut i ddefnyddio technoleg i wella'r berthynas rhwng ysgolion a sefydliadau celfyddydol.

Meddai Sally Lewis, rheolwr portffolio Cyngor Celfyddydau Cymru: "Rydyn ni'n gobeithio y bydd hyn yn ysbrydoli ysgolion ac artistiaid eraill i weithio gyda'i gilydd mewn ffyrdd newydd yn y dyfodol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol