Rhybudd am lygredd mewn afon

Afon y bala
Image caption Afon y Bala ar ôl y digwyddiad

Mae Adnoddau Naturiol Cymru yn ymchwilio i achos llygredd mewn afon sy'n llifo i Lyn Padarn ger Llanberis.

Mae arwyddion yn cael eu gosod ger Afon y Bala yn rhybuddio nofwyr i gadw draw.

Fe ddaeth y llygredd i'r amlwg ar ôl i Dŵr Cymru sylwi bod sylwedd wedi llifo i'w gwaith carthffosiaeth. Erbyn hyn mae'r hylif wedi llifo i Afon y Bala.

Mae arogl cryf yno ac roedd yr hylif i'w weld yn y dŵr. Mae amheuon mai tyrpant (neu turpentine) sydd wedi llifo i'r afon.

Mae swyddogion yn ymchwilio ac yn ceisio dod hyd i darddiad y llygredd. Mae asesiad yn digwydd hefyd er mwyn canfod unrhyw effaith ar fywyd gwyllt yr ardal.

Ym mis Mai fe gafodd Cyfoeth Naturiol Cymru orchymyn i ailymchwilio i lygredd yn Llyn Padarn yn dilyn adolygiad barnwrol.

Roedd CNC wedi cydnabod fod yna broblemau cyn i'r achos fynd i'r llys.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.